APG-cio: ‘Voordeel diversificatie neemt af’

De correlatie tussen de verschillende beleggingscategorieën is de voorbije jaren opgelopen. Hierdoor is de risicodempende werking van spreiding van beleggingen over uiteenlopende categorieën afgenomen. Dat zei Eduard van Gelderen, chief investment officer van APG, donderdag op het Pensioen Pro-BeleggersBeraad in Rotterdam.

‘Diversificatie was lange tijd de enige free lunch in de financiële sector’, aldus Van Gelderen. ‘Dat was een van de zeven beleggingsovertuigingen waarop we ons beleggingsbeleid al jaren
baseren.’

APG-cio Eduard van gelderen: "Voordeel diversificatie neemt af"

‘We moeten constateren dat de voordelen van diversificatie zijn afgezwakt. Het is de enige beleggingsovertuiging die we enigszins moeten bijstellen vanwege veranderingen op de financiële markten.' Hij stelt dat dit inzicht niet direct zal leiden tot veranderingen van het beleggingsbeleid van APG.

De stellingname van Van Gelderen is opmerkelijk, omdat de beleggingssector sterk hecht aan de voordelen van diversificatie. De overtuiging dat spreiding de beleggingsrisico’s dempt, ligt deels ten grondslag aan de beleggingsmix van veel pensioenfondsen. Ze beleggen om die reden vaak niet alleen in aandelen en obligaties, maar ook in vastgoed, private equity, grondstoffen en hedgefondsen.

Volgens van Gelderen is de oorzaak van de hogere correlatie tussen de verschillende beleggingscategorieën de technologie die het steeds makkelijker maakt geld van de ene naar de andere categorie te verplaatsen. Bovendien zijn veel categorieën toegankelijker
geworden. ‘Tien jaar geleden staken beleggers bijvoorbeeld niet zomaar geld in schuldpapier van opkomende markten’, zegt van Gelderen. ‘Nu is dat heel normaal.’

Het gemak waarmee kapitaal over de wereld kan worden geschoven, versterkt volgens Van Gelderen het kuddegedrag onder beleggers. ‘Er is ongehoord veel geld op zoek naar rendement. Dat stroomt steeds naar dezelfde beleggingsmogelijkheden.’

Van Gelderen vindt het niet verwonderlijk dat beleggingscategorieën meer en meer hetzelfde patroon laten zien. ‘Uiteindelijk is al het rendement gebaseerd op de economische groei. Dat geldt voor alle beleggingen.’

Volgens de APG-belegger is het niet mogelijk meer te diversificeren door meer te beleggen in niet-genoteerde beleggingen zoals infrastructuur. ‘Ook die beleggingen zijn BBP1-gedreven.’

Dat is voor APG geen reden niet te blijven zoeken naar minder liquide beleggingsvormen. ‘Die hebben voor ons als grote belegger het voordeel dat we er direct in kunnen beleggen. Dat betekent dat er minder partijen tussen zitten die ook hun deel van de opbrengst opeisen’, aldus Van Gelderen.

1 Bruto Binnenlands Product

Bron: FD Pensioen Pro

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

Suggestie

Pensioenfonds Architectenbureaus kiest APG als pensioenuitvoerder

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers

Suggestie

APG voorspelt vragen van pensioendeelnemers