APG belegt 2 miljard in Eurofocusfonds

De pensioenvermogensbeheerder APG, met ruim 300 miljard euro onder beheer, gaat meer dan 2 miljard euro investeren in een geconcentreerd Europees aandelenfonds waarin verantwoord beleggen een belangrijke rol speelt. De ‘Europese focusstrategie’ is in 2011 van start gegaan en telt nu tien aandelen.

Uiteindelijk moet het fonds aandelen omvatten van 30 bedrijven uit heel Europa, vertelt hoofd Duurzaamheid & Governance Claudia Kruse aan IPNederland.


“De Focusstrategie is geen ‘groen’ fonds en richt zich niet specifiek op bedrijven die duurzame producten maken. Het is evenmin een turnaroundfonds. Maar de strategie heeft een heel sterke ESG-insteek, en wij zijn betrokken bij elk stadium van het beleggingsproces. We bespreken eventuele zorgen die we hebben met het management en ESG-overwegingen spelen een belangrijke rol bij de beslissing om al dan niet in een bedrijf te beleggen,” legt ze uit. “Zo was er een bedrijf waar we van af hebben gezien omdat de arbeidsverhoudingen er te gespannen waren, en een ander bedrijf waar we pas in wilden stappen als op ons aandringen de aandeelhoudersstructuur werd veranderd.”

Die actieve insteek, waarbij men zich als belegger actief bemoeit met duurzaamheids- en governance-aspecten in de bedrijfsvoering, is typerend voor APG, vertelt Kruse in een toelichting op APG’s Verslag Verantwoord Beleggen 2011.

   “Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van ons    beleggingsbeleid. APG belegt 80 procent van het vermogen intern, dus we zoeken steeds naar manieren om ESG-factoren (environment, social, governance) te integreren in de verschillende assetcategorieën en verschillende beleggingsstrategieën. Op het gebied van aandelen is dat al heel goed gelukt. We richten onze aandacht echter ook op andere categorieën, zoals vastrentende waarden en alternatieve beleggingen. Dat is niet een kwestie van  gewoon extrapoleren wat we al doen voor aandelen – de uitdaging is  om echt een benadering te ontwikkelen die specifiek toegesneden is op elke individuele categorie.”

Als voorbeeld noemt ze een recent onderzoek dat APG mede heeft gefinancierd naar de impact van klimaat- en milieuregelgeving op de kredietwaardigheid van Amerikaanse chemische bedrijven. “En als het gaat om alternatieve beleggingen, zoals private equity, hedgefondsen maar ook vastgoed, wordt van alle nieuwe beleggingen boven een bepaalde omvang een ESG-assessment vereist, anders komen ze voor ons niet in aanmerking. Dat betekent dat we in gesprek kunnen gaan met de manager voordat we zelfs maar iets hebben geïnvesteerd. We hebben in dat vroege stadium een aanzienlijke invloed: we kunnen voorwaarden stellen aan het contract en eisen stellen op het gebied van ESG-beleid en –rapportage nog voordat we kapitaal committeren.”

Volgens Kruse heeft APG vorig jaar “een aantal” alternatieve beleggingen afgeblazen vanwege ESG-overwegingen, al wil ze hierover geen details kwijt. “Duidelijk is dat er een steeds grotere focus komt op alternatieve beleggingen en ESG.” De actieve bemoeienis van beleggers in zijn algemeenheid – niet alleen die van APG – beperkt zich al lang niet meer tot aandelen. “De trend is dat ook obligatiehouders zich gaan bemoeien met bedrijven en betrokken willen worden bij de bedrijfsvoering in termen van duurzaamheid en governance. Zoetjesaan zullen bedrijven gaan accepteren dat ze op ESG-punten ook aan obligatiehouders verantwoording moeten afleggen,” zegt Kruse.

Bron: IPN

Mag het een beetje simpeler?

Suggestie

Mag het een beetje simpeler?

APG gaat energie uit mijnwater gebruiken

Suggestie

APG gaat energie uit mijnwater gebruiken