APG Asset Management

Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beheert APG Asset Management uw pensioenvermogen

Voor pensioenfondsen beleggen we circa 443 miljard euro (december 2016) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij draait het om de balans tussen rendement en risico. En om een stabiel beleid gericht op de lange termijn. Het resultaat: al 20 jaar een gemiddeld jaarlijks nominaal rendement van circa 7 procent.

Asset management waarbij de huidige en toekomstige verplichtingen aan deelnemers centraal staanHet is essentieel dat u als pensioenfondsbestuurder nu en in de toekomst de verplichtingen aan uw deelnemers kan nakomen. Dat vraagt om een lange termijn visie en om goed gefundeerde strategische plannen. De eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid en het risicomanagement ligt bij u. APG Asset Management voert uw beleggingsbeleid en risicomanagement uit.

APG Asset Management is een Nederlandse pensioengeldbelegger die gericht is op het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen voor huidige en toekomstige generaties. Wereldwijd zijn we één van de grootste fiduciaire beheerders van pensioenvermogen. Onze klanten profiteren van onze schaalgrootte, omdat deze toegang geeft tot beleggingsmogelijkheden (bijvoorbeeld private equity en infrastructuur) en externe mandaten die mogelijk anders niet of niet tegen dezelfde gunstige voorwaarden toegankelijk zouden zijn. Met ongeveer 700 hooggekwalificeerde medewerkers die werken vanuit Nederland, de VS en Azië, hebben we de expertise in huis om een stabiel rendement te halen voor de lange termijn.

Van het beheerd vermogen beheren we 80 procent intern waardoor we de kosten beter in de hand kunnen houden. Interne beheersing van vermogensbeheerprocessen vinden we belangrijk, daarom geven we een ISAE 3402 rapport uit. Afhankelijk van het mandaat verzorgen we voor pensioenfondsen ook de rapportages aan de toezichthouder en externe verslaggeving.

APG Fondsen

Uw beleggingsdoelstellingen zijn leidend voor het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategie. Voor een optimale spreiding conform beleid en strategie, is een breed palet beleggingscategorieën beschikbaar. Elke beleggingscategorie bestaat uit één of meerdere APG fondsen. Zo kunnen we voor elk pensioenfonds een beleggingsportefeuille samenstellen die past bij het risicoprofiel en de verplichtingenstructuur. De bundeling van pensioengelden in de diverse fondsen is (kosten)efficiënt. Onze fondsen hebben de juridische vorm van zogenaamde ‘fondsen voor gemene rekening’.

Een scherpe focus op innovatie en lange termijn beleggen vanuit het perspectief van pensioenfondsen kenmerken APG Asset Management. Onze ervaring als langetermijnbelegger blijkt uit het jarenlange beheer van de zogenaamde alternatieve beleggingen, zoals private equity, infrastructuur, vastgoed, grondstoffen en hedgefondsen. Onze innovatiekracht is zichtbaar in onze smart beta-strategieën. Deze onderscheiden zich van het traditionele benchmark beleggen. Een smart beta-strategie richt zich op het behalen van hogere risico-gecorrigeerde rendementen uit de beta, de mate waarin de waarde van een belegging of portefeuille afwijkt van zijn vergelijkingsmaatstaf.

Sinds 2009 passen we deze strategieën succesvol toe op bijvoorbeeld de beleggingen in grondstoffen. Een ander voorbeeld van de smart beta-aanpak is de minimum volatility-strategie van het aandelenteam (aandelen in ontwikkelde markten met weinig koersschommeling).

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud