Aandachtspunten bij gunstig te onthalen wetsvoorstel algemeen pensioenfonds (APF)

In het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken geven de auteurs Wilfried Mulder, Marijke Colly en Hans van der Meer (allen afdeling Strategie, Beleid en Ontwikkeling van APG) hun visie op het APF.

Algemeen
Een APF is een pensioenfonds dat een of meer pensioenregelingen (van DB tot DC) kan uitvoeren en daarvoor gescheiden vermogens per collectiviteitkring kan aanhouden. In het APF kunnen pensioenregelingen worden ondergebracht van ondernemingen , groepen of bedrijfstakken die geen andere zakelijke relaties met elkaar hebben.

Het APF staat onder andere open voor:
- regelingen die nu zijn ondergebracht bij ondernemingspensioenfondsen;
- regelingen die nu zijn ondergebracht bij niet-verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen;
- verplichtgestelde beroepspensioenregelingen;
- verplichtgestelde beroepspensioenregelingen;
- rechtstreeks verzekerde regelingen
- regelingen die zijn ondergebracht bij een PPI; en
- nieuw overeengekomen pensioenregelingen

Zie hier het volledige artikel waarbij men ingaat op de aandachtspunten bij het voorgestelde APF.

In de conclusie van het artikel onderschrijft men nog de positieve kanten van een APF. Zo zal het APF goede mogelijkheden kunnen bieden voor de collectieve uitvoering van Nederlandse pensioenregelingen, en daardoor een nuttige rol kunnen vervullen in het behoud van essentiële onderdelen van ons nationale pensioenstelsel zoals collectiviteit en solidariteit.

Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?

Suggestie

Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?

Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep

Suggestie

Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep