Opvolging CEO APG per 1 januari 2016

De raad van commissarissen heeft in de afgelopen periode, in goed overleg met alle betrokkenen, intensief gezocht naar een geschikte opvolger voor Dick Sluimers.

Dit selectieproces is grotendeels afgerond; het wachten is op de laatste goedkeuringen.

Om de kortdurende periode tot aan de benoeming te overbruggen, heeft de raad van commissarissen de huidige Chief Finance & Risk Officer, Angelien Kemna, bereid gevonden als waarnemend voorzitter van de raad van bestuur op te treden.  

De tijdelijke samenstelling van de raad van bestuur van APG ziet er per 1 januari 2016 aanstaande als volgt uit:
Dr. A.G.Z. Kemna, waarnemend CEO & CFRO
Drs. E. van Gelderen CFA FRM, CIO
Drs. Ir. M. Boerekamp RA, COO

Beleggen in de VN-doelen, mét rendement

Suggestie

Beleggen in de VN-doelen, mét rendement

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store

Suggestie

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store