ABP en APG ontwikkelen met deelnemers de Persoonlijke Pensioenpot

Uit onderzoek blijkt dat 94% de pensioenpot jaarlijks wil ontvangen. Beoogd is dat de persoonlijke pensioenpot vanaf 2018 beschikbaar komt voor alle deelnemers van ABP. Ook wordt deze ter beschikking gesteld aan andere pensioenfondsen die ermee willen werken.

Vertrouwen in pensioenen

Het vertrouwen in pensioenen staat onder druk. Uit onderzoek blijkt dat een fors deel van de pensioendeelnemers tot 45 jaar denkt dat er straks geen pensioen meer voor ze is. Een groot deel van de deelnemers meent dat ze nu meer premie betalen dan ze straks aan pensioenuitkering terugkrijgen. Dit zijn misvattingen, maar ze leven sterk onder pensioendeelnemers. Twee zaken, complexiteit en het feit dat pensioen ver in de toekomst ligt, weerhoudt mensen ervan om met pensioen bezig te zijn. Terwijl er wel behoefte bestaat aan eenvoudig inzicht in het eigen pensioen. Deelnemers willen niet alleen het verwachte maandbedrag bij pensionering weten, maar ook het ‘huidig saldo’ dat is opgebouwd.

De persoonlijke pensioenpot

Het deelnemers-experimententeam van ABP en APG is in 2016 gestart om op basis van bovenstaande inzichten een concept te bedenken dat tegengas moet geven aan deze mythes over pensioen en beantwoordt aan de behoefte aan inzicht. Het concept dat ontwikkeld is noemen we de ‘persoonlijke pensioenpot’. De persoonlijke pensioenpot biedt eenvoudig inzicht in het eigen pensioen. Het laat deelnemers zien dat ze wel degelijk voor zichzelf sparen en wat ze tot nu toe hebben opgebouwd. Daarnaast zien ze in het totaalplaatje wat zij en hun werkgever inleggen en hoe dat bedrag kan groeien door de opbrengst van beleggingen, ofwel het rendement dat ABP/APG daar bovenop maakt. Verder ziet de deelnemer hoe de persoonlijke pensioenpot zich volgens verschillende scenario’s kan ontwikkelen in de toekomst. Het maakt duidelijk dat deelnemers uiteindelijk veel meer terugkrijgen dan ze zelf hebben ingelegd.

Deelnemers reageren positief

De pensioenpot is in co-creatie samen met deelnemers gemaakt. Het ontwerp is daarnaast samen met deelnemers van ABP via focusgroepen als ook online via een community ontwikkeld en getest. Vervolgens is het concept getoetst bij circa 3000 deelnemers. Deelnemers blijken positief over het inzicht dat de persoonlijke pensioenpot hen geeft. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 94% van de deelnemers jaarlijks de pensioenpot wil ontvangen. 80% van de onderzochte deelnemers vindt de informatie duidelijk, nuttig en interessant. Verder blijkt dat door de persoonlijke pensioenpot deelnemers zich actiever gaan bezighouden met hun pensioen.

Op termijn verwachten ABP en APG ook dat de persoonlijke pensioenpot bijdraagt aan een groter vertrouwen van deelnemers in hun pensioen.

Doorontwikkeling in co-creatie

De komende maanden wordt meer onderzoek gedaan met deelnemers van ABP om de pensioenpot nog verder te verbeteren. De ambitie is om de persoonlijke pensioenpot vanaf 2018 beschikbaar te laten zijn voor alle deelnemers van ABP. ABP wil de samenwerking in de pensioensector stimuleren en heeft andere fondsen en organisaties uitgenodigd mee te denken over het concept. ABP en APG stelt deze namelijk ook beschikbaar voor andere pensioenfondsen die ermee willen werken.

 

Investering APG zorgt voor versterking Afsluitdijk

Suggestie

Investering APG zorgt voor versterking Afsluitdijk

Pensioenfonds SPW geeft deelnemers inzicht in financiële toekomst

Suggestie

Pensioenfonds SPW geeft deelnemers inzicht in financiële toekomst