Het Tweede Kamerlid Ulenbelt (SP) vraagt het kabinet om generatiepact regelingen, zoals die in de gemeente Den Haag, ook elders mogelijk te maken. Met dit soort regelingen ontstaat er ruimte in de formatie om jongeren in dienst te nemen, aldus Ulenbelt.

Onderstaand de tekst van de motie:

"…overwegende dat door een “generatiepact” oudere medewerkers minder kunnen gaan werken en daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie krijgen, en de hierdoor ontstane ruimte in de formatie wordt gebruikt om jongeren aan te nemen;

overwegende dat in de gemeente Den Haag tientallen jongeren zijn aangenomen doordat bijna een derde van de Haagse ambtenaren van 60 jaar en ouder plaats heeft gemaakt door terug te gaan in uren;

verzoekt de regering, regelingen zoals het “generatiepact” in de gemeente Den Haag mogelijk te maken…”

 Bron: www.officielebekendmakingen.nl, 16 november 2016

Knut Kjær in rvc APG Asset Management

Suggestie

Knut Kjær in rvc APG Asset Management

Premier Rutte bezoekt E fund en APG in China

Suggestie

Premier Rutte bezoekt E fund en APG in China