APG koopt twee aangrenzende stukken grond op een historische locatie in het hart van Londen. Op het ene, nu braakliggende, terrein gaat APG voornamelijk huur- en koopwoningen bouwen en exploiteren. Het andere gedeelte wordt direct doorverkocht aan de gemeente zodat de huidige sociale woningen blijven staan. Martijn Vos, Senior Portfoliomanager Real Estate, vertelt over deze investering in Earls Court.

Ongeveer 500 miljoen euro kost de grond in Londen die een afmeting heeft van 100.000 vierkante meter. De aankoop is gedaan in nauwe samenwerking met onze partner Delancey, een Britse vastgoedmanager. Samen met deze partner, die ook verantwoordelijk is voor de operationele kant van de belegging, richt APG zich op grootschalige woningontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk voor de verhuur, met name in Londen. Martijn spreekt van een goede belegging: met oog en oor voor de omgeving en betrokkenen, maar belangrijker nog met oog op een goed rendement voor de pensioendeelnemer.

“Na grondige analyse van het perceel, de omgevingsfactoren en de financiën zijn we tot de koop overgegaan. Het gedeelte waar de sociale woningen op staan wordt door de lokale overheid teruggekocht waarmee de huidige bewoners verzekerd blijven van hun woning. Dit is mede vanuit maatschappelijk oogpunt gedaan, de woningen zouden anders mogelijk afgebroken worden.”

Voor het andere stuk dat APG behoudt, zo legt Martijn uit, worden een bestemmingsplan en een bouwvergunning aangevraagd. “Het verkrijgen van die vergunning kost zo’n drie jaar, het daadwerkelijke bouwen nog eens twee tot drie jaar. Een vergunning maakt de grond gelijk meer waard maar je moet dit echt zien als beleggen op de lange termijn waarbij we uiteindelijk eigenaar van het vastgoed willen zijn.”

Het plan is om voornamelijk huurwoningen te ontwikkelen. Tweeduizend in totaal, waarvan 35 procent bestemd voor de sociale sector. Dit is een vereiste vanuit de gemeente Londen. Verder verwacht Martijn dat er een aantal kantoren gebouwd wordt en mogelijk ook een hotel en een publiekstrekker zoals een museum of theater.

Hij sluit overigens niet uit dat een deel van de grond of een ontwikkeld kantoorpand verkocht wordt voor inkomstenrealisatie op de korte termijn. “Maar de hoofdmoot blijft een lange termijn doel. En met de waardetoevoeging van de vergunning en het feit dat de grondprijs de laatste vijf jaar gehalveerd is, verwacht ik een mooi rendement in de toekomst.”

En hoewel dat hét doel is, noemt Martijn ook andere positieve bijkomstigheden. “APG voegt op deze manier woningen toe aan een grote stad die kampt met een flink woningtekort. Bovendien verhuren we straks ook betaalbare huizen. En door vanaf het begin hiermee bezig te zijn stelt ons dit in staat om er een duurzaam project van te maken.”

Lees het Engelstalige persbericht.

‘Durf als belegger ook activistisch te zijn bij verduurzaming’

Suggestie

‘Durf als belegger ook activistisch te zijn bij verduurzaming’

APG werkt mee aan één organisatie voor alle Nederlandse veteranen

Suggestie

APG werkt mee aan één organisatie voor alle Nederlandse veteranen