2012: Jaar met twee gezichten

Het verslagjaar 2012 was voor de pensioensector een turbulent jaar. Dekkingsgraden stonden als gevolg van de lage rente onder druk en kortingen op pensioenrechten moesten worden aangekondigd.

  1. Het verslagjaar 2012 was voor de pensioensector een turbulent jaar. Dekkingsgraden stonden als gevolg van de lage rente onder druk en kortingen op pensioenrechten moesten worden aangekondigd.

Dit alles stond in schril contrast met de rendementen die fondsen op hun vermogen konden behalen. Die waren, ook in meerjarig perspectief, goed te noemen. Zo kon APG in 2012 voor haar opdrachtgevers ruim 40 miljard euro toevoegen aan het belegd vermogen (in totaal 324 miljard euro ultimo 2012).

Ook qua eigen bedrijfsresultaten kende APG een goed jaar. APG heeft over 2012 een netto resultaat behaald van € 32 miljoen (2011: € 33 miljoen). Het operationeel resultaat over 2012 kwam uit op 222 miljoen euro tegenover 94 miljoen euro in 2011. Toch moest APG in 2012 een reorganisatie en afslanking van het personeelsbestand aankondigen. Dit vanwege de druk op de pensioenmarkt en de verslechterde vooruitzichten.

Lees hier alles over het afgelopen verslagjaar.

Zzp’er laat gemiddeld €1.450,- aan belastingvoordeel liggen

Suggestie

Zzp’er laat gemiddeld €1.450,- aan belastingvoordeel liggen

Acht vragen en antwoorden over pensioen en de rente

Suggestie

Acht vragen en antwoorden over pensioen en de rente