Pensioenkennis
Actuele pensioenthema's besproken door autoriteiten uit de sector

Pensioenkennis


We wisselen graag actief kennis uit met de pensioenfondsen waarvoor we werken en andere autoriteiten uit de pensioensector. Zo optimaliseren we onze dienstverlening en houden we elkaar scherp. Lees meer >

Artikelzoeker

Nieuwste publicaties

AM View, jaargang 8, nummer 1, januari 2017

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta.

Brochure Pensioen in Uitvoering

Het besturen van een pensioenfonds is een mooie en verantwoordelijke taak. Met APG legt u een stevig fundament onder uw pensioenuitvoering.

Pension doc., nummer 3, november 2016

Pensioen doc. verschaft achtergrondinformatie over pensioenen aan bestuurders, beleidsmakers, politici en wetenschappers.

Sprekersbureau

  • Sprekersbureau van APG
    Bent u op zoek naar een spreker over onderwerpen die tot ons vakgebied behoren, neem dan contact met ons op via e-mailadres:
    group.communications@apg.nlEffectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten


Netspar paper mede geschreven door APG'er Alwin Oerlemans

Het wordt steeds belangrijker om als consument zelf verantwoordelijkheid te nemen voor beslissingen over financiën en werk. Consumenten zullen in de toekomst beter voorbereid moeten zijn om gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, scheiding, pensionering of andere familiegebeurtenissen zelf op te vangen. In dit Netspar Paper is onderzocht hoe de consument beter in staat kan worden gesteld om risico’s zelf te managen. Lees meer >

De pensioenpuzzel van zelfstandigen


Netspar onderzoek van Mauro Mastrogiacomo

Hoe bereiden zelfstandigen in Nederland zich voor op hun pensioen? Zij hebben vaak geen, of een verhoudingsgewijs klein, verplicht bedrijfspensioen. De kernvraag luidt dan ook: leggen zelfstandig ondernemers op vrijwillige basis geld opzij en is dit toereikend om hun verwachtingen over hun pensioen te vervullen? Lees meer >

PensioenWegwijzer prijs 2016 uitgereikt aan ABP en FinBase

Op de laatste dag van de Pensioen3daagse heeft staatssecretaris Klijnsma de PensioenWegwijzer 2016 uitgereikt aan ABP en FinBase. Wijzer in geldzaken spoort met de prijs organisaties aan om consumenten makkelijker inzicht te geven in hun pensioen. Lees meer >


Zzp’er laat gemiddeld €1.450,- aan belastingvoordeel liggen


Uitkomsten onderzoek onder zzp'ers.

Zzp’ers maken nauwelijks gebruik van de fiscale regeling die sparen voor pensioen aantrekkelijk maakt. Zelfstandige ondernemers laten hierdoor ongemerkt honderden tot duizenden euro’s aan belastingvoordeel liggen. Deze regeling is al aantrekkelijk vanaf een inkomen van €1.000,- per maand. Ruim 70 procent van de zzp’ers is hier echter niet van op de hoogte. Dit komt naar voren uit onderzoek van ZZP Pensioen (onderdeel van Loyalis dat zich richt op pensioen voor zzp'ers). Lees meer >

AOW-leeftijd gaat verder omhoog per 1 januari 2018


Rekenleeftijd voor maximale fiscale pensioenopbouw aangepast

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag de nieuwe raming van de macro gemiddelde levensverwachting bekendgemaakt. Als gevolg van de gestegen levensverwachting zal de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van 67 naar 68 jaar. Lees meer >

De baanbrekende herontwikkeling van het St James Centre in Edinburgh zal per direct van start gaan door deal tussen TH Real Estate en APG. APG neemt een aandeel van 75% in het winkel- en recreatiecentrum, dat een totale oppervlakte van ruim 150.000 m2 krijgt. TH Real Estate blijft in naam van het UK Shopping Centre Fund eigenaar van het resterende aandeel van 25%. TH Real Estate zal haar rol als ontwikkelaar en vermogensbeheerder van het project gewoon voortzetten. Er zal per direct begonnen worden met de bouw. Het gaat hierbij om een van de grootste stadsontwikkelingsprojecten van de Britse private sector. Lees meer >


Nederland behoudt tweede plaats wereldranglijst pensioenen


Volgens Global Pension Index van Mercer

Het Nederlandse pensioenstelsel staat net als vorig jaar op plaats twee op de wereldranglijst van pensioenen, maar loopt in op de nummer 1: Denemarken. Australië blijft op de derde plaats. Dit blijkt uit de jaarlijkse Global Pension Index van Mercer, adviesbureau op het gebied van Health, Wealth, Career. Lees meer >

The times they are a-Changin'


Column in Financial Investigator

Een kleine 200 professionals op een seminar over ethiek en integriteit aan de Zuidas? Op 1 september jongstleden organiseerden de beroepsorganisaties van beleggingsprofessionals VBA en CFA samen een bijeenkomst over dit thema met deze opkomst. Dat times are a-changin’ was al voor het internet en voor big data bekend. Ethiek en integriteit zijn niet langer bijzaken maar vormen de essentiële voorwaarden voor herstel van vertrouwen en een relevante financiële sector.En professionals willen daarover graag in gesprek. Lees meer >

APG'ers leveren een bijdrage aan Pensioen Topics, een uitgave van PBM

In ‘Pensioen Topics’ geven vooraanstaande auteurs uit de pensioenwereld hun visie op het pensioencontract, de beleggingen, het bestuur en de governance. Het boek, onder redactie van Jean Frijns, Carel Petersen en Benne van Popta, biedt een breed overzicht van onderwerpen ter inspiratie voor pensioenfondsbestuurders. Jurre de Haan, Peter Gortzak en Alwin Oerlemans van APG hebben een bijdrage geleverd over pensioen in de toekomst. Lees meer >


LifeSight mede door APG dochter Inadmin, nu ook voor kleinere werkgevers


PPI pensioenproduct beschikbaar voor ondernemingen vanaf 100 medewerkers.

Door de samenwerking met APG-dochter Inadmin komt het product van LifeSight (voorheen Towers Watson PPI) ook binnen het bereik van kleinere bedrijven. LifeSight lift mee op de schaalvoordelen die APG-dochter Inadmin biedt. Annemiek Vollenbroek, bestuurder van LifeSight, en Inadmin-directeur Rik Douwes vertellen over hun samenwerking in LifeSight Magazine van 12 september. Lees meer >

Beleggen in de VN-doelen, mét rendement


De Verenigde Naties hebben vorig jaar de “Sustainable Development Goals” (SDG’s) voor 2030 vastgelegd. Een set van zeer ambitieuze en duurzame doelen, onder meer op het gebied van klimaat, gezondheidszorg en onderwijs. In de komende 15 jaar zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om deze doelen te realiseren. Grote, institutionele beleggers willen en kunnen hieraan bijdragen. Lees meer >

Reacties op verandering verplichtstelling in Pensioenadvies (augustus 2016)

Verandering van de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfonds naar bedrijfstakpensioenregeling. Dat was de kern van een wetsvoorstel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW vorig jaar november in een brief aankondigde bij de Tweede Kamer. Inmiddels is de Perspectiefnota van het kabinet over de herinrichting van het Nederlandse pensioenstelsel verschenen. Onderstaand delen van een gesprek van PensioenAdvies met twee prominente wetenschappers. Daarnaast vroegen zij ook een reactie aan de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Lees meer >


Aanvullende analyse CPB toekomst pensioenstelsel


Vrije keuze pensioenfonds leidt tot extra kosten

Op 20 juli heeft het CPB een notitie gepresenteerd met inzicht in de uitkomsten van de verschillende SER-varianten voor een toekomstig pensioenstelsel, met name bij zeer ongunstige en zeer gunstige scenario’s. Daarnaast bevat deze notitie de uitkomsten van de verschillende varianten bij enkele specifieke economische scenario’s. Lees meer >

Recensie The Future of Pension Management


Nieuwe boek Keith Ambachtsheer must-read voor pensioenfondsbestuurders

Met The Future of Pension Management, Integrating Design, Governance, and Investing geeft Keith Ambachtsheer een actuele visie op pensioenen. Alwin Oerlemans, Chief Strategy Officer van APG, heeft een recensie over het nieuwe boek geschreven in Pensioen Bestuur en Management. Het is een must-read voor pensioenfondsbestuurders omdat hij naast de theorie van goed pensioenfondsbestuur en -beleggen vele voorbeelden geeft uit de praktijk. Lees meer >

Diversiteit: veel potentie in Europa


Evaringen en best practices op het gebied van genderdiversiteit in Europese directies

Na de kwantitatieve analyses van European Women on Boards in april 2016 is in juli een kwalitatief onderzoek naar genderdiversiteit binnen directies gepubliceerd. Dit onderzoek is gebaseerd op interviews met twintig toonaangevende zakelijke en bestuurlijke leiders uit heel Europa, bestaande uit bestuursleden van grote beursgenoteerde ondernemingen, institutionele beleggers en anderen. Namens APG geeft David Shammai zijn visie op dit onderwerp. Lees meer >


Reactie pensioenfondsen op voorstel Follow This bij aandeelhoudersvergadering Shell


Op de aandeelhoudersvergadering van Shell van dinsdag 24 mei 2016, is een voorstel van de beweging Follow This in stemming gebracht. Hierin wordt Shell gevraagd om te stoppen met het zoeken naar nieuwe olie en om in 2030 volledig te zijn overgeschakeld op duurzame energie. Hoewel ABP, bpfBOUW, PMT, PME, SPW en uitvoerders APG en MN de doelstelling van Follow This onderschrijven, steunen ze het voorstel niet. Lees meer >

APG schaalt bestaande vastgoedbeleggingen op


Tijdens de vastgoedconferentie van Investments & Pensions (IPE) op 12 mei jl. in Amsterdam werd Patrick Kanters (directeur vastgoed en infrastructuur van APG) geïnterviewd. Hij gaf aan dat APG in de riante situatie verkeert dat het bedrijf niet per se hoeft te investeren in onroerend goed waarbij het zich niet volledig comfortabel voelt. Sue Rust en Leen Preesman van Pensioen Pro deden verslag. Lees meer >


Beleggen met behulp van Big Data


Thema: BELEGGEN

​Grote beleggers maken in toenemende mate gebruik van big data, waarbij grote hoeveelheden data worden geanalyseerd om er trends uit te destilleren. Namens APG Asset Management licht Ronald van Dijk het gebruik van big data bij beleggingen toe. Lees meer >

Meer bescherming voor minderheidsaandeelhouders


Professionele beleggers willen hogere drempel voor overname beursfonds

Thema: BELEGGEN

Bij een overname van een Nederlands beursfonds, trekken minderheidsaandeelhouders steeds vaker aan het kortste eind. Zelfs als de overnemende partij niet genoeg aandelen heeft om een uitkoopprocedure te starten, worden de zittenblijvers relatief makkelijk buitenspel gezet. Lees meer >

Het thema wonen, zorg en pensioen staat hoog op de agenda van de SER en verschillende ministeries. Het is ook onderwerp binnen de brede maatschappelijke pensioendialoog. In de Hoofdlijnennota over de toekomstige inrichting van het pensioenstelsel in Nederland is ‘een op maat gesneden pensioen’ één van de zeven waarden waaraan een toekomstbestendig pensioenstelsel moet voldoen. Lees meer >


Meer aandacht pensioen noodzaak voor ZZP’ers


Zelfstandigen sparen onvoldoende voor hun pensioen. Daardoor kunnen ze op latere leeftijd in forse financiële problemen terechtkomen en hun zelfstandigheid verliezen. Nederland telt momenteel ruim 800.000 ZZP'ers en deze groep groeit bovendien elk jaar met vijf procent. Onbekendheid met het onderwerp, aandacht voor het binnenhalen en vervullen van opdrachten en angst voor hoge premies veroorzaken een grote mate van terughoudendheid bij ZZP’ers. Lees meer >

Een hybride pensioenregeling

Tot de privatisering van Koninklijke PTT Nederland in 1989, vielen de medewerkers van KPN onder de pensioenregeling van het ABP. Na de verzelfstandiging in 1989 werden de KPN-medewerkers deelnemer aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds KPN. De oorspronkelijke pensioenregeling was vergelijkbaar met de toenmalige ABP indloonregeling. Lees meer >


Tweefondsenmmodel als voorbeeld voor Nederland


Er bestaan twee methodes om collectieve pensioenfondsen op te splitsen in twee delen: (1) splitsing van de beleggingen, of (2) splitsing van het hele fonds in twee fondsen. Hiermee zou het fonds tegemoet komen aan de wens om voor de twee doelstellingen die het heeft (basisgarantie enerzijds, betaalbaar goed pensioen anderzijds) een apart instrument te creëren. Lees meer >


Verslag verantwoord beleggen APG 2014


APG vergroot aandeel duurzame beleggingen

APG heeft zijn beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde bijna verdubbeld. Begin 2014 was hier voor ongeveer 16 miljard in belegd, eind 2014 was dat zo’n 31 miljard. In totaal betrof het bijna acht procent van het belegde vermogen. Lees meer >

Uitsluitingslijst APG 2015


Twee wapenproducenten en Jemen toegevoegd aan uitsluitingslijst

De opdrachtgevers van APG hebben de Indiase onderneming Walchandnagar en het Zuid-Koreaanse S&T Dynamics op de lijst gezet van ondernemingen die uitgesloten worden als belegging. Lees meer >


Onderzoek pensioendeelnemers Trouw


Nederlanders bereid meer te betalen voor groen pensioen

Pensioenfondsen staan onder druk om hun beleggingen in kolen, olie en gas af te stoten. De pensioendeelnemer heeft geen directe invloed op het beleggingsbeleid van zijn pensioenfonds. Trouw wil zich met dit onderwerp verdiepen middels een opinieonderzoek en heeft daarom I&O Research opdracht daarvoor gegeven. Lees meer >

Mensen actief begeleiden naar acceptabel pensioen


Interview met APG hoogleraar Pensioenmarkten Fieke van der Lecq

Het Nederlandse pensioenstelsel staat internationaal in hoog aanzien maar er zijn aanpassingen noodzakelijk. Financial Investigator heeft hierover een gesprek in het meinummer met Fieke van der Lecq, APG deeltijdhoogleraar pensioenmarkten aan de Erasmus School of Economics. Lees meer >

Pensioenfondsen lopen, na aanvankelijke koudwatervrees, steeds meer warm voor investeren in havens, wegen en vliegvelden

Thema: BELEGGEN

'Waarom is infrastructuur zo interessant voor pensioenbeleggers? Gert Dijkstra van APG legt het uit in een interview met Het Financieele Dagblad. Het beste voorbeeld is een tolweg, zoals bijvoorbeeld de Route du Soleil in Frankrijk. Lees meer >


Netspar onderzoek voor Nationale Pensioendialoog

Uit een publicatie van Netspar blijkt dat de verschillen in pensioenopbouw groot zijn. Dertig procent van de huishoudens heeft na pensionering een inkomen van minder dan zeventig procent van het huidige inkomen en heeft daarmee een ontoereikend pensioen. Het betreft vooral zelfstandigen en gescheiden mannen en vrouwen. Lees meer >


APG overweegt beleggingen in windparken op zee


APG zal, namens haar opdrachtgevers, kritisch kijken naar de mogelijkheden om te gaan beleggen in windparken op zee. Energieopwekking via wind op zee wordt steeds interessanter omdat er een beter zicht is gekomen op de financiële en technische risico’s. Tot nu toe belegt de pensioenbeheerder vooral in windparken op land. Lees meer >


Zzp-pensioenregelingen: van uitsluiten naar insluiten


Zzp’ers vormen een onmisbare flexibele schil in onze arbeidsmarkt. Inmiddels is één op de tien werkenden zzp’er en de verwachting is dat dit verder toeneemt. Zzp’ers vallen buiten de sociale partners en doen niet mee aan de werknemersvoorzieningen. Doorgaans houden ze niet van verplichte regelingen. Lees meer >

Europese pensioenen gaan voor groen


uit sociale en rendementsoverwegingen

In 2012 begon Mats Andersson, CEO van Fjärde AP-fonden, ofwel het Vierde Zweedse Nationale Pensioenfonds, met een grootschalige zuivering van de aandelenportefeuille van het fonds. Het mandaat: verwijder alle bekende milieuvervuilers binnen de S&P 500-index (gedefinieerd als ondernemingen met een grote CO2-uitstoot en/of grote reserves aan fossiele brandstoffen) uit de portefeuille. Lees meer >

Een lifecycle-belegging met drie deelfondsen en lage kosten

Vanaf 15 januari 2015 kunnen zelfstandigen pensioen opbouwen met het ZZP Pensioen, een initiatief van Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP, Zelfstandigen Bouw en Loyalis, onderdeel van APG. Hiervoor is een speciale lifecycle-belegging ontwikkeld. Dit lifecycle-fonds bestaat uit drie onderliggende deelfondsen. Lees meer >


Deelnemers betrokken bij ontwikkeling nieuwe fondswebsites


Met onder andere elementen als Toekomstcheck: wat kost jouw leven later?

Om deelnemers goed te informeren over pensioen is een goede website essentieel. Deze kan aansluiten op de verwachtingen van de deelnemers, de mogelijkheden van deze tijd en de merkwaarden van het pensioenfonds. Onlangs hebben BPF Schoonmaak en bpfBOUW hun website op deze manier vernieuwd. Lees meer >

Succesvol ZZP Pensioen Dialoog congres

De samenwerkende ZZP Organisaties (FNV Zelfstandigen, Platform Zelfstandige Ondernemers, St. ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw) en Loyalis/APG organiseerden op 19 november de ZZP Pensioen Dialoog. Lees meer >


Test: wat is uw pensioenpersoonlijkheid?


‘Teleurgestelde plichtgetrouwen’, ‘onbezorgde ontplooiers’, ‘rationele ondernemenden’: dat zijn enkele van de vijf pensioenpersona's waarin APG Nederlandse pensioendeelnemers indeelt. Door aan te sluiten bij de persoonlijkheid en drijfveren van de deelnemer kunnen pensioenfondsen relevanter communiceren, denkt APG. Lees meer >

Deelnemerscommunicatie doelgerichter door neuromarketing


Neuromarketing is de studie naar hoe mensen onbewust en gevoelsmatig reageren op externe impulsen, zoals schriftelijke informatie of afbeeldingen. Daarvoor wordt hun hersenactiviteit bijgehouden. Omdat er ook emotionele reacties worden gemeten, kan het een nuttig middel zijn om communicatie- of marketing boodschappen effectiever te maken. Lees meer >

ABP, bpfBOUW en SPW presteren bovengemiddeld

Je pensioenfonds belegt jouw pensioengeld zodat jij later kunt genieten van een mooi pensioen. Maar weet jij of jouw geld ook wordt belegd in ondernemingen en landen die bijdragen aan een duurzame wereld? De VBDO onderzoekt jaarlijks hoe duurzaam pensioenfondsen zijn. Lees meer >


Individueel pensioen, nog een hoop te doen?


De Nederlandse pensioendiscussie is in volle gang. Het huidige collectieve systeem heeft de nodige kritiek gekregen, maar een adequaat alternatief is op dit moment niet beschikbaar. Hoewel er een beweging is naar individuele pensioenen (premieregelingen), heeft de vraag hoe deze regelingen vormgegeven moeten worden nog weinig aandacht gekregen. Lees meer >

Het nieuwe FTK


Een rem op de toekomst

Na jaren discussie maakt Staatssecretaris Klijnsma een pas op de plaats. Zij stelt slechts aanpassingen van het huidige FTK voor. Deze aanpassingen leiden tot grotere stabiliteit van de pensioenen en geven voorrang aan de opbouw van hogere buffers boven indexatie. Lees meer >

Fit naar de finish

Met mijn 33 jaar heb ik nog een heel werkzaam leven voor me en duurt het naar alle waarschijnlijkheid nog meer dan 34 jaar voor ik van mijn pensioen zal gaan genieten. Een realiteit waar ik, als het mijzelf betreft, me niet dagelijks mee bezig houd. En in mijn vriendenkring is ‘pensionering’ ook nog niet het meest besproken onderwerp. Maar in mijn werk als pensioenbestuurder word ik natuurlijk wel dagelijks geconfronteerd met vraagstukken over een langer arbeidsleven, een goed en volwaardig pensioen en het op een fitte manier halen van de pensioengerechtigde leeftijd. Lees meer >


Langer doorwerken


De houdbaarheid van de verzorgingsstaat stond lange tijd centraal bij de discussie rond langer doorwerken. In 2000 bedroeg het ‘houdbaarheidstekort’ 0,7% van het bbp.1 Op dat moment was de gemiddelde uittredingsleeftijd 61 jaar.2 Het lag voor de hand om langer doorwerken aan te moedigen, in eerste instantie via het afschaffen van vervroegde uittredingsregelingen (VUT en prepensioen) en in tweede instantie via het verhogen van de AOW-leeftijd. Lees meer >

Wel moeten, maar niet welkom?


Vervroegde pensioneringsregelingen hebben we in Nederland inmiddels achter ons gelaten. Onder deze financiële aanmoediging willen en moeten we langer doorwerken. Maar wat is er nodig om dit ook echt mogelijk te maken? Dit artikel belicht de paradox die hierachter schuilgaat. Lees meer >

'Het pensioenstelsel moet simpeler'


SER-kroonlid en APG hoogleraar Pensioenmarkten Fieke van der Lecq in SERmagazine

Econoom en duizendpoot Fieke van der Lecq zal zich ook in haar nieuwe rol als kroonlid niet tot één vakgebied beperken. Het SER-advies over de toekomst van het pensioenstelsel is het eerste dossier waar ze haar tanden in gaat zetten. Op voorhand pleit ze al voor meer pensioenbewustzijn onder de Nederlanders. ‘Meer begrip vergroot het draagvlak.’ Lees meer >

Sinds 1950 is de levensverwachting van een pasgeboren Nederlander met tien jaar gestegen van 71 jaar naar 81 jaar. Voor een groot deel komt dit door een sterke afname van de baby- en kindersterfte. Eén zuigeling minder die sterft, duwt de gemiddelde levensverwachting fors omhoog. Maar ook de verwachte resterende levensduur op 65-jarige leeftijd is fors gestegen, vooral de laatste twintig jaar. Lees meer >


De noodzakelijke integratie van pensioen- en inzetbaarheidsbeleid


Opschuiven pensioenleeftijd - Nog geen tien jaar geleden lag de gemiddelde leeftijd waarmee de werknemer uit dienst trad lager dan 62 jaar. Sinds halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er in ruime mate arrangementen getroffen om oudere werknemers vóór de reguliere pensioenleeftijd (toen 65 jaar) uit te laten treden, tegen een fatsoenlijk percentage van het laatstverdiende salaris. Het aanvankelijke doel van deze arrangementen, creëren van werkgelegenheid voor jongere werknemers, verwerd echter een ‘verworven recht’ tot vervroegd uittreden. Voorwaardelijke VUT regelingen in de jaren negentig zijn omgebouwd naar onvoorwaardelijke prepensioenregelingen. Lees meer >

De keerzijde van keuzevrijheid (2)


Keuzegedrag en pensioen

In 2014 leven we in een meerkeuzemaatschappij, waar autonomie, zelfbepaling en een individuele invulling van het keuze-ideaal als groot goed gelden. Een tendens naar meer keuzevrijheid in pensioen past bij een veranderende samenleving en de huidige ontwikkelingen in het pensioenstelsel. Lees meer >

De meerkeuzemaatschappij

Sinds de beroemde uitspraak van Henry Ford dat mensen de T-Ford in ‘alle kleuren kunnen kiezen zolang het maar zwart is’, is er veel veranderend in de consumenten- en maakindustrie. De discussie omtrent keuzevrijheid in pensioen is voorlopig actueel. Lees meer >


APG wil investeringen in duurzame energie verdubbelen


Bevestiging van duurzame ambitie op VN-Klimaattop in New York

De komende drie jaar wil APG zijn investeringen in duurzame energieproductie verdubbelen van één naar twee miljard euro. In een toespraak op de klimaattop van de Verenigde Naties in New York wijst APG-bestuurder Angelien Kemna vandaag op de rol die pensioenfondsen en institutionele beleggers kunnen spelen bij het tegengaan van klimaatverandering. Lees meer >

APG stelt richtlijnen op voor Europese beursgenoteerde bedrijven


APG Asset Management heeft richtlijnen opgesteld voor het beloningsbeleid bij de Europese beursgenoteerde bedrijven in haar wereldwijde beleggingsportefeuille. APG heeft deze stap genomen om haar positie te verduidelijken als aandeelhouder met een focus op het creëren van waarde op de lange termijn, en om de dialoog met de besturen van deze bedrijven over het onderwerp beloning effectiever te maken. Lees meer >


Reactie wetsvoorstel Pensioencommunicatie


Gaat het alleen om betere pensioencommunicatie?

Staatssecretaris Jetta Klijnsma stuurde dinsdag 2 september jl. een wetsvoorstel pensioencommunicatie naar de Tweede Kamer. Het doel is dat mensen beter en makkelijker kunnen zien hoe hun pensioen ervoor staat. En op een eenvoudige wijze kunnen bepalen welke keuzes er zijn en of actie nodig is om het gewenste pensioen te bereiken. Wordt dat met dit wetsvoorstel bereikt? Lees meer >

Pensioen voor lonen boven een ton verbeterd


Nettoregeling topinkomens gunstiger dan Kabinet eerder had aangekondigd

Werknemers met een inkomen boven een ton kunnen meer pensioen blijven sparen dan eerder werd verwacht. De nieuwe nettopensioenspaarregeling voor hoge inkomens is gunstiger dan het kabinet voor de zomer had aangekondigd. Dat blijkt uit het uiteindelijke voorstel dat staatssecretarissen Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Eric Wiebes van Financiën deze week naar de Tweede kamer hebben gestuurd. Lees meer >

Going Dutch


Beter pensioen voor de Britten

Ruben Laros en Alwin Oerlemans over de verrassing dit jaar in de Britse Queen’s Speech: collectieve pensioenen volgens het Nederlandse CDC (‘collective defined contribution’) model worden mogelijk in het Verenigd Koninkrijk. Naast andere innovaties in het Britse pensioensysteem, zoals de introductie van de landelijk dekkende NEST, volgt nu wetgeving om een houdbare pensioenregeling op basis van risicodeling mogelijk te maken. Lees meer >


Issuemonitor Pensioenen 2014


Kwantitatief twee-jaarlijks onderzoek over opvattingen van burgers over pensioenen

Nederland heeft een sterk pensioenstelsel, vraag is echter of het nog voldoende toekomstbestendig is? Het kabinet is gestart met een brede maatschappelijke dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel. Om zicht te krijgen op de opvattingen van burgers over pensioenen en over de pensioendialoog is een enquête uitgevoerd. De centrale vraag is of burgers het nodig vinden dat er fundamenteel wordt nagedacht over de inrichting van het aanvullend pensioen, waarom men dat vindt en waarover deze dialoog volgens hen zou moeten gaan? Lees meer >

Fieke van der Lecq nieuw kroonlid voor de SER


APG-hoogleraar Pensioenmarkten voorgedragen als één van de vier nieuwe kroonleden

De ministerraad heeft besloten vier nieuwe kroonleden voor de Sociaal-Economische Raad (SER) voor te dragen voor benoeming. Eén van hen is prof. dr. Fieke van der Lecq. Fieke: "Deze voordracht komt op een mooi moment. Ik zie er bijzonder naar uit een bijdrage te kunnen leveren aan het advies over het pensioenstelsel, dat door de SER wordt voorbereid." Lees meer >

APG levert bijdrage aan congres over toekomst pensioenstelsel

Op 5 juni 2014 vond er in Rotterdam een conferentie plaats met als titel ‘Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland.’ Onno Steenbeek (Directeur Asset Liability Management van APG en hoogleraar bij de Erasmus School of Economics) was organisator en dagvoorzitter. Lees meer >


APG en Aquila Capital investeren tot €500 miljoen in Europese infrastructuur voor waterkrachtcentrales


APG en Aquila Capital investeren in waterkrachtcentrales

APG en het Duitse Aquila Capital, beheerder van alternatieve beleggingen, zijn een partnership aangegaan met de intentie te investeren in de acquisitie en ontwikkeling van Europese waterkrachtcentrales. Dit is een van de grootste investeringen in dit marktsegment voor duurzame energie. Lees meer >

Nieuw FTK leidt niet tot grote wijzigingen


Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel voor een aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) naar de Tweede Kamer verstuurd. Daarin stelt het kabinet beperkte aanpassingen voor ten opzichte van het huidige toezichtkader voor pensioenfondsen. Lees meer >

Jaarlijks een update op interactieve wereldkaart met verschillende concrete voorbeelden van de ESG-activiteiten van APG.

Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleggingsbeleid van APG. Factoren op het gebied van milieu, maatschappij, aandeelhoudersrechten en goed bestuur (afgekort ESG, Environment, Social en Governance) kunnen de financiële prestaties van ondernemingen op de lange termijn positief beïnvloeden. Lees meer >


Terugblik seminar DNB


voor middelgrote en kleine pensioenfondsen

DNB organiseerde voor de derde keer een seminar speciaal voor middelgrote en kleine pensioenfondsen. De zogenaamde T1 en T2 fondsen. Lees meer >

Pensioenreuzen strijden tegen topbeloningen


Beloningsbeleid in de Verenigde Staten

Het Financieel Dagblad meldt dat Amerikaanse bestuurders jaarlijks voor miljoenen dollars aan aandelen uitgekeerd krijgen. Beleggers van Nederlands pensioengeld verzetten zich. Nederlandse pensioenbeleggers zijn steeds actiever op Wall Street om topbeloningen te bedwingen. Lees meer >


Financial Investigator: Kostentransparantie


Een goed pensioen is niet gratis: kosten in context

Vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen staan als gevolg van problemen met de dekkingsgraad steeds meer in de spotlights. Men vraagt zich af of de kosten niet te hoog zijn. De druk op pensioenfondsen om inzicht te geven in de kosten neemt toe. Reden genoeg voor Financial Investigator om een bijeenkomst te organiseren over kostentransparantie. Lees meer >

Broeden op ZZP-Pensioen


PensioenAdvies, mei 2014

Er zijn diverse plannen voor zzp-pensioenen, in verschillende stadia van realisatie. Deze zijn veelal gebaseerd op individuele regelingen in de derde pijler. In het Verenigd Koninkrijk is in de tweede pijler het collectieve pensioenplan NEST gestart. Is dat geschikt voor de Nederlandse zzp’ers? Lees meer >


FTK: De moeite niet waard


Vier jaren praten over het pensioenakkoord en het ftk zijn de moeite uiteindelijk niet waard geweest aldus Peter Gortzak, hoofd beleid bij APG. Destijds stond hij als FNV-vicevoorzitter aan de basis van het pensioenakkoord. "Wat er nu ligt, lijkt heel erg op wat we in 2010 juist wilden voorkomen." Lees meer >

Jaarverslag AFM 2013


opbouwen van een ondernemingscultuur gericht op veiligheid en eerlijkheid

2013 was voor de financiële sector het jaar van de integriteit. Het jaar waarin opnieuw duidelijk is geworden dat eerlijkheid een kernwaarde is waar hard aan gewerkt moet worden in de financiële wereld. Lees meer >

Wederzijds belang deelnemer en pensioenfonds bij aanpassing hoog-laag pensioenregeling?

Keuzevrijheid is trending pensioen topic. Eelke van der Meulen, actuarieel consultant bij APG, pleit in een onderzoek voor een aanpassing van hoog-laag pensioen regelingen om het keuzeaanbod te versterken. Lees meer >


Pensioenbelegger heeft in Amerikaanse Tiaa-Cref gelijkgezinde partner gevonden

Thema: BELEGGEN

Ze kochten samen voor $ 2,1 mrd grote belangen in zeven winkelcentra in de Verenigde Staten en de honger van deze twee beleggingsgiganten naar vastgoed is nog steeds niet gestild. Ondanks opgelopen prijzen zetten de Nederlandse pensioenbelegger APG en zijn Amerikaanse evenknie Tiaa-Cref hun samenwerking voort. Samen kopen ze regionale luxewinkelcentra in de VS. Lees meer >


Opsplitsing pensioenfondsen inefficiënt


Vermindert het echt het conflict tussen generaties?

Verscheidene pensioen-economen betogen voor het opsplitsen van pensioenfondsen in leeftijdsgroepen, om conflicten tussen generaties te verminderen. Maar daarmee pleiten ze indirect ook voor efficiëntieverlies en een lager pensioen, waarmee alle pensioendeelnemers – jong & oud – dus per saldo slechter af zijn. Beter is het om de governance te versterken en binnen het ongedeelde pensioenfonds naar leeftijd te differentiëren, daar waar dat kan en nuttig is. Lees meer >

Productinnovatie op pensioengebied gewenst


Alwin Oerlemans, directeur institutional business development bij pensioenuitvoerder APG, geeft tijdens studiemiddag VBA (vereniging van beleggingsprofessionals) aan dat de pensioenbelegger komende jaren nieuwe innovaties zal zien ontstaan. Hoe kunnen lliquide assets bijvoorbeeld beter belegbaar worden gemaakt? Lees meer >

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Een langere levensverwachting en druk op rendementen maken dat het een kostbare arbeidsvoorwaarde is. Pensioen blijft betaalbaar door pensioenpremies te beleggen in een gespreide portefeuille. Door pensioenfondsen zijn deelnemers in staat om de risico’s van beleggen, (lang) leven en inflatie met elkaar te delen. Hoe het zal gaan, weten ze niet vooraf. Borgen dat de afgesproken arbeidsvoorwaarde een goed pensioen oplevert ook als omstandigheden veranderen, vereist dat contractpartijen betrokken blijven. Een plek aan de bestuurstafel van de sociale partners zorgt daarvoor. Lees meer >


De roep om eigendomsrechten


Keuzevrijheid is al jaren een veelbesproken onderwerp in de pensioenwereld. De laatste jaren is het onderwerp opvallend vaak teruggekomen in verschillende jongereninitiatieven. Zo besteedde het Pensioenlab aandacht aan de gewenste vorm van keuzevrijheid, wordt in een 10-puntenplan voor een alternatief pensioenstelsel van verschillende ‘jonge’ politieke partijen opgeroepen tot het kunnen kiezen van de pensioenuitvoerder en zeggen de jongerenafdelingen van vakbonden dat zij heil zien in het kunnen selecteren van risicoprofielen. Lees meer >

Solidariteit, sterkmaker of splijtzwam?


Solidariteit hebben we al sinds de gilden gezien als sterkmaker. Maar is dat nog wel zo of wordt die veel geprezen solidariteit nu een splijtzwam die de continuïteit van het stelsel bedreigt? Dit artikel schetst op hoofdlijnen de ontwikkeling van het debat over solidariteit en verkent de vragen. Lees meer >

De verhouding tussen omslag en kapitaaldekking


De optimale verhouding tussen omslag- en kapitaalgedekte pensioensystemen is in veel landen onderwerp van een heftige ideologische strijd. Enerzijds zijn er degenen die stellen dat pensioenen te belangrijk zijn om aan de volatiele financiële markten over te laten. De recente financiële crisis illustreert in hun ogen dit gevaar. Anderzijds beargumenteren anderen dat het rendement op kapitaalgedekte pensioenen over de jaren heen vaak het impliciete rendement op een omslagstelsel overtreft. Lees meer >

Het kabinet heeft met het pensioenakkoord een voorschot genomen op de discussie rond de verplichtstelling door de verplichtstelling tot sparen voor het pensioen te beperken tot een inkomen van 100.000 euro. De verplichte deelname in een (bedrijfstak)pensioenfonds wordt zowel bejubeld als verguisd. De discussie rond de verplichtstelling loopt al jaren. Lees meer >


Het slechtste pensioenstelsel ter wereld


Von Bismarck lezing van Onno Steenbeek, pensioenhoogleraar Erasmus Universiteit

Von Bismarck is de uitvinder van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij stond aan de wieg van wat wij goede pensioenstelsels noemen. Onno Steenbeek, pensioenhoogleraar Erasmus Universiteit en directeur Asset Liability Management bij APG, bespreekt in Von Bismarck lezing wat een ‘goed pensioenstelsel’ is. Lees meer >De marktingrediënten van elkaar scheiden

Beleggingscategorieën splitsen in hun gemeenschappelijke risicofactoren lijkt echt analytische inzichten op te leveren. Martin Steward (IPE) vraagt investeerders wat zij in de praktijk met deze inzichten kunnen doen. Lees meer >


Herziening IORP Richtlijn II


De Europese Commissie is voornemens de Europese Pensioenfondsrichtlijn (IORP Directive) te herzien. Harmonisering van de solvabiliteits- en waarderingsregels voor pensioenfondsen zal een belangrijk onderdeel daarvan zijn. Lees meer >

Herziening IORP Richtlijn


In de komende maanden zal de mogelijke impact van een herziening van de Europese Pensioenfondsrichtlijn (IORP Directive) worden onderzocht door middel van een zogeheten Quantitative Impact Study (QIS). Deze QIS zal door iedere nationale toezichthouder worden gecoördineerd. Lees meer >


Op 21 augustus is in Scheveningen het PBM Handboek voor Pensioenfondsen gepresenteerd. De twee eerste exemplaren werden uitgereikt aan dr. Ronald Gerritse, voorzitter Autoriteit Financiële Markten, en mr. Joanne Kellermann, directeur De Nederlandsche Bank. Lees meer >


Risico’s voor Nederlands pensioen door EU


Het Nederlandse pensioenstelsel functioneert goed, beter dan in andere landen. Deze landen kampen niet alleen, net als Nederland, met de stijgende levensverwachting en schokken op de financiële markten, maar hebben bovendien pensioenstelsels die grotendeels afhankelijk zijn van de overheid. Lees meer >

APG ontwikkelt hotels in India


Pensioenvermogensbeheerder APG heeft een minderheidsbelang genomen in Lemon Tree Hotels en is een joint venture begonnen met het hotelconcern uit New Dehli om een portefeuille van hotels in het middensegment van de markt in India te ontwikkelen. Lees meer >

Vervolgstappen Pensioenakkoord


In oktober 2011 is het wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW ingediend. Uit dit voorstel is duidelijk geworden wat er de komende jaren met de AOW zal gebeuren. Lees meer >

‘De discussie over het Nederlandse pensioenstelsel wordt momenteel beheerst door de vraag hoe de duurzaamheid van het stelsel is te borgen’. Zo begint Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank zijn ten geleide in de wetenschappelijke publicatie ‘Externaliteiten van het pensioenakkoord’. Lees meer >


Witboek Pensioenen


De Europese Commissie heeft het 'Witboek Pensioenen’ gepubliceerd. Het Witboek bevat 20 beleidsinitiatieven van de Europese Commissie om tot 'adequate en houdbare pensioensystemen' in Europa te komen. Het Witboek is een vervolg op het 'Groenboek Pensioenen'. Lees meer >

Prijs voor mijnpensioenoverzicht.nl


Stichting Pensioenregister krijgt NAF architectuurprijs

Het Nederlands Architectuur Forum (NAF) voor de digitale wereld heeft de NAF-architectuurprijs 2011 toegekend aan de Stichting Pensioenregister met mijnpensioenoverzicht.nl. Henk Dado en Titus Sips van APG hebben een belangrijke rol gespeeld binnen dit project. Lees meer >

De concurrentie tussen de vier grote pensioenuitvoerders komt langzaam maar zeker op gang. Waren pensioenfondsen eerst nog huiverig om hun administratie te verhuizen naar een andere partij, daar is inmiddels voorzichtig verandering in gekomen. Lees meer >


Anna Pot in Duurzame 100


Anna Pot, senior sustainability specialist van APG, bekleedt de 85e plaats in de top 100 van de meest invloedrijke duurzame Nederlanders. Lees meer >

In het pensioenakkoord van juni 2011 doen sociale partners voorstellen voor een nieuw pensioencontract. Elk van de voorgestane aanpassingen leidt tot generatie-effecten. De uiteindelijke grootte van de effecten hangt samen met wat onder een bestaand contract moet worden verstaan. Lees meer >


Nederland heeft beste pensioenstelsel


Volgens Global Pension Index van Mercer

Het Nederlandse pensioenstelsel komt voor het derde jaar op rij als beste ter wereld uit de bus. Dat blijkt uit de wereldwijde pensioenindex van het adviesbureau Mercer, die op 11 oktober 2011 gepubliceerd werd. Lees meer >

Uitwerking Pensioenakkoord gereed


De belangrijkste nieuwe elementen van het akkoord zijn premiestabilisatie, het koppelen van de pensioenleeftijd in aanvullende pensioenen en AOW aan de levensverwachting en de mogelijkheid financiële schokken in de pensioenrechten te verwerken. Lees meer >


Beheerst versimpelen


Interview IPN met Angelien Kemna

Wie pensioengeld beheert, moet zich volgens Nederlands topbelegger Angelien Kemna de vraag stellen: waarom heb ik die beleggingen ook al weer? Wat is hun bedoeling? Daarom stuurt ze het pensioenvermogensbeheer van APG terug naar de basis: “Pensioenbeleggen is niet een kwestie van mandaatjes jagen.” Lees meer >

Uittreden bpf: wel of geen vergoeding?


Met enige regelmaat speelt de discussie over de uittreedvergoedingen die bedrijfstakpensioenfondsen vragen als een werkgever wil uittreden. Wordt hiermee uittreden feitelijk niet onmogelijk gemaakt? En heeft een uitredende partij niet allang de rekening betaald? Lees meer >

Nu de multi-Opf en de PPI (Premie Pensioen Instelling) een feit zijn, is het tijd voor de volgende stap: de API (Algemene Pensioen Instelling). Inmiddels zijn we in Nederland twee pensioenvehikels rijker, maar het vehikel waar het allemaal om is begonnen is er nog niet. Lees meer >


Investeren in imago en vertrouwen


Pensioencommunicatie moet vooral gaan over nú investeren in imago en vertrouwen. De recente onrust over de dekkingsgraden van pensioenfondsen laat daarover geen twijfel bestaan. Pensioenfondsbestuurders moeten nog meer investeren in de relatie met hun klant en in het versterken van hun imago. Nu! Lees meer >

Pensioensolidariteit is wederkerig


In pensioendiscussies over solidariteit komt vaak aan de orde dat solidariteit tussen generaties eenzijdig van aard is. Solidariteit zou met name in het belang zijn van oudere generaties (de babyboomers) en gepensioneerden. Vooral jongeren zouden een zware solidariteitslast met zich meetorsen. Lees meer >


Vertrouwen voorop


Een collectief pensioen kan niet zonder verplichtstelling. De voordelen van zo’n stelsel zijn groot, bijvoorbeeld in termen van lage uitvoeringskosten, maar de keerzijde is een beperkte individuele keuzeruimte. Dat maakt vertrouwen van de deelnemers in het systeem van cruciaal belang Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud