Werkgevers ontzorgd

Meer energie voor eigen kerntaken, meer zekerheid over uitvoering


APG biedt u met werkgeversdiensten de zekerheid van deskundig advies en een zorgvuldige uitvoering. Zowel voor werkgevers als werknemers.

Met alle ervaring op het gebied van uitvoering van pensioen en wachtgeldregelingen, met sectorspecifieke expertise van alle bovenwettelijke regelingen, en de technologische infrastructuur van APG, zijn we al een vanzelfsprekende partner voor veel werkgevers.

Uitbesteden spaart mankracht

De uitvoering van pensioen- en wachtgeldregelingen heeft juridische, financiële, administratieve en beleidsmatige consequenties. Het uitzoek- en regelwerk is vaak een extra belasting voor de organisatie. Los nog van de eventuele aanpassingen in de administratieve systemen om de uitkering ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Het uitbesteden hiervan aan APG ontlast uw organisatie op alle fronten, en zorgt voor meer zekerheid, meer rust en meer tijd. Zo houdt u meer energie en aandacht over voor de werkzaamheden op uw eigen vakgebied. 

Producten en diensten

APG staat klaar om u met werkgeversdiensten te ondersteunen voor:

  • Administratie: uitvoering van bijzondere uitkeringsregelingen zoals wachtgeld en bovenwettelijke regelingen (BWW) en van pensioenen en uitkeringen van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)
  • Communicatie: persoonlijke communicatie, zowel online als offline. 
  • Advies: Onafhankelijke advies op het gebied van ziekteverzuim- en re-integratiebeleid, vitaliteit en mobiliteit en de uitvoering Arbeidsdiensten.

 

Meer over Werkgeversdiensten

Met de heldere adviezen en stipte uitvoering van APG gunt u zichzelf de rust en ruimte om u op uw kerntaken te focussen. Wij ontzorgen u in de volle breedte. Inclusief goede voorlichting en terugkoppeling, zodat u uw verantwoordelijkheid probleemloos kunt nemen. Lees meer over onze diensten onder Werkgeversdiensten

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud