Een stevig fundament onder uw pensioenuitvoering

Uitgelicht: Nederlandse pensioenstelsel in Europa

Nederlands pensioenstelsel en solidair pensioen


Net als onze opdrachtgevers geloven wij in de kracht van het Nederlandse pensioenstelsel. Door het maken van collectieve afspraken op solidaire grondslag en het evenwichtig verdelen van kosten en risico’s hebben miljoenen Nederlanders meer financiële zekerheid als ze met pensioen gaan.

Solidariteit tussen generatiesDe kracht van het pensioenstelsel is de solidariteit tussen generaties. De kosten en de risico’s worden door een grote groep gedeeld. Het is onze ambitie om dit stelsel te steunen met onze kennis en expertise. We denken actief mee over de vernieuwing ervan om ervoor te zorgen dat het stelsel aantrekkelijk blijft voor toekomstige generaties. Dat doen we bijvoorbeeld door het ondersteunen van vier leerstoelen.

APG is een pensioenuitvoerder die voor zijn opdrachtgevers het pensioen regelt van 4,5 miljoen mensen. We verzorgen namens onze opdrachtgevers het pensioen van één op de vijf gezinnen in Nederland. Een verantwoordelijke taak, waarvan we ons elke dag bewust zijn. Bij alles wat we doen, houden we het doel voor ogen: het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen voor zoveel mogelijk mensen. Nu en in de toekomst.

APG sterk in collectief en solidair pensioen


Het is onze missie om een goed pensioen te realiseren tegen redelijke kosten voor zoveel mogelijk deelnemers. APG is ervan overtuigd dat deelnemers gebaat zijn bij een collectief pensioenstelsel. We ondersteunen dit pensioenstelsel met onze kennis en expertise. Hiermee willen wij helpen om te realiseren dat een goed en betaalbaar collectief pensioen voor huidige en komende generaties een feit blijft. Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud