Beleid verantwoord beleggen

Acht principes om verantwoord te beleggen


Bij het beleggen van het pensioenvermogen van u en uw deelnemers gaat het om meer dan financiële resultaten alleen. U wilt graag dat dit integer en met maatschappelijk betrokkenheid gebeurt, waarmee u een bijdrage levert aan goede investeringen op lange termijn. Implementatie van verantwoord beleggen in alle beleggingscategorieën is dan van belang. Deze acht beleidsprincipes helpen om dit integraal te implementeren.

1. Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleggingsproces van APG.

Wij nemen aandeelhoudersrechten, milieu- en sociale aspecten mee in onze investeringsbeslissingen. Onderzoek op het gebied van duurzaamheid of aandeelhoudersrechten kan leiden tot de beslissing om een bepaalde belegging niet te doen, af te stoten of de omvang ervan te veranderen.

2. APG gaat de dialoog aan met ondernemingen om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te realiseren.

In gesprekken met ondernemingen maken wij duidelijk welke normen wij  hanteren op het gebied van duurzaamheid en aandeelhoudersrechten. Om onze boodschap kracht bij te zetten werken wij hierin vaak samen met andere beleggers.

3. APG verwacht van ondernemingen dat zij handelen met respect voor de uitgangspunten van de VN Global Compact en verkoopt zijn belangen als dialoog niet leidt tot verbetering. Ook belegt APG niet in producten die verboden zijn volgens de Nederlandse wet of internationale regelgeving.

Dit betekent dat wij niet investeren in bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van landmijnen, clustermunitie, afvuursystemen hiervoor en in chemische of biologische wapens. Ook sluiten wij ondernemingen uit die betrokken zijn bij producten of diensten die in Nederland in brede kring als verwerpelijk worden beschouwd. In de VN Global Compact zijn de minimale normen voor bedrijven samengevat op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie.

4. APG investeert niet in overheidsobligaties van landen waarvoor een VN-veiligheidsraad wapenembargo van kracht is.

APG belegt niet in de overheidsobligaties van landen waar een wapenembargo opgelegd door de VN-veiligheidsraad van kracht is. Deze embargo’s worden opgelegd als handhavingsmaatregel teneinde schendingen van het internationale recht of mensenrechten te veroordelen.

5. APG gebruikt actief zijn rechten als aandeelhouder.

Wij stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin wij beleggen. Wij publiceren ons stemgedrag en geven een toelichting op de wijze waarop wij hebben gestemd.

6. APG maakt zich nationaal en internationaal sterk voor betrouwbare regelgeving om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te verankeren.

Wij spreken regelmatig met wet- en regelgevers over duurzaamheid en aandeelhoudersrechten. Ook dragen wij bij aan de ontwikkeling van normen met als doel de integriteit van financiële markten op de lange termijn te verbeteren.

7. APG is actief op zoek naar aantrekkelijke beleggingen die duurzaamheid bevorderen.

APG investeert in alternatieve energie, schone technologieën en microkredieten en zoekt continue naar nieuwe mogelijkheden om te beleggen in dergelijke bijdragen aan duurzaamheid.

8. APG draagt zijn verantwoord beleggingsbeleid actief uit om zo duurzaamheid en corporate governance te bevorderen.

Wij werken samen met andere vermogensbeheerders en pensioenfondsen in de wereld om het effect van het beleid verantwoord beleggen voor onze opdrachtgevers te vergroten. Wij zijn actief in diverse (internationale) samenwerkingsverbanden. En wij communiceren uitgebreid over onze activiteiten.

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud