De financiële toekomst voor generaties nu en straks

Maatschappelijk betrokken


APG is een maatschappelijk betrokken onderneming. Door oog te hebben voor de wereld om ons heen, hopen we dat ook toekomstige generaties kunnen opgroeien in een leefbare samenleving. We streven naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.

Als pensioenuitvoerder hebben we van nature een langetermijnvisie. We werken aan de toekomst van de huidige generatie deelnemers van de opdrachtgevende pensioenfondsen. Voor ons betekent duurzaamheid dat de behoeften van toekomstige generaties ook een rol van betekenis spelen. APG adviseert haar opdrachtgevers intensief met betrekking tot verantwoord beleggen. De beoogde positieve effecten zijn, gezien de omvang van het geïnvesteerde vermogen, immers aanzienlijk. Verantwoord beleggen is mede daarom een geïntegreerd onderdeel van het beleggingsproces. Om u concreet aan te kunnen geven wat wij waar namens de opdrachtevende fondsen hebben gedaan, brengen we elk jaar een verslag verantwoord beleggen uit op de interactieve website http://apg.nl/verantwoordbeleggen. Door een eenvoudige klik op de landkaart worden de activiteiten zichtbaar per bedrijf of land.

APG Verslag verantwoord beleggen 2012Waarom is duurzaamheid voor APG belangrijk?

  • Bedrijven die strategisch met duurzaamheid bezig zijn, passen zich gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever.
  • Duurzaamheid levert kostenbesparing op. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering.
  • Duurzaamheid zorgt ervoor dat een bedrijf een aantrekkelijker werkgever is. Werknemers vinden het belangrijk dat zij trots kunnen zijn op het bedrijf waar zij voor werken.

We hebben over afgelopen jaar een duurzaamheidsverslag uitgebracht.

Drie uitgangspunten voor duurzaamheid

APG werkt op een betrokken manier aan de toekomst en levert op drie manieren een maatschappelijke bijdrage:

1. Bijdrage leveren aan een solidair pensioenstelsel

APG gelooft in een sterk Nederlands pensioenstelsel dat is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. We willen bijdragen aan een goed en betaalbaar pensioen, tegen een redelijke vergoeding, voor zoveel mogelijk mensen van huidige en toekomstige generaties. Het is onze ambitie om dit stelsel blijvend te steunen met onze kennis en expertise. We letten scherp op kosten en opbrengsten, delen actief onze fiscale, juridische en financiële kennis en proberen onszelf steeds weer te verbeteren. Zo leveren we een bijdrage door vier leerstoelen te ondersteunen om de pensioenkennis te blijven ontwikkelen, over te kunnen dragen en het debat over collectiviteit en solidariteit scherp te kunnen voeren.

2. Duurzaam investeren in mensen, fondsen en bedrijven

APG verwacht van alle medewerkers dat zij in hun werk rekening houden met MVO aspecten en stimuleert actieve betrokkenheid bij duurzaamheid door deelname aan duurzame initiatieven zoals nieuwsbegrip Financiële markten, Project BizWorld en lokale initiatieven zoals Parkstad aan Zet, Amsterdam/Green Business Club Zuidas en ‘Elke dag een werelddocent’. Tevens is APG lid van MVO Nederland en De Groene Zaak.apg mvo verslag 2012

3. Investeren in een duurzame bedrijfsvoering

Aandacht voor mens en milieu kunnen hand in hand gaan met goede financiële prestaties. APG gebruikt schaalgrootte namens haar opdrachtgevers om bedrijven te beïnvloeden zich te houden aan de internationale richtlijnen voor verantwoord ondernemen en Corporate Governance. Zo maken we namens opdrachtgevende fondsen zoveel mogelijk gebruik van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin we beleggen. APG besteedt veel aandacht aan beleggingsprojecten die een duurzaam karakter hebben, zoals alternatieve energie, milieuvriendelijke technologie en infrastructuur. Bovendien beïnvloeden we bedrijven door onze rechten als aandeelhouder actief te gebruiken.

 

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud