Een goede relatie belangrijk voor de juiste aanpak

Strategisch beleggingsadvies


Een optimale invulling van uw beleggingsstrategie met behulp van ons advies

Samen met u stippelen we een beleggingsstrategie uit op basis van een goede afweging tussen beleggingsprincipes en een visie op de wereldeconomie. Hierbij geven wij u advies om zo tot een optimale invulling te komen.

Nadat het beleggingsbeleid, de verplichtingen en de risicohouding van uw pensioenfonds zijn vastgesteld, bepalen we samen met u een beleggingsstrategie. Dit proces vergt een grondige kennis van uw situatie en een hoge mate van interactie. Een open relatie met u als klant is dus een eerste voorwaarde om tot de juiste aanpak te kunnen komen.

Hierbij voorzien wij u van advies aan de hand van vastgestelde beleggingsprincipes en een actuele visie op de wereldeconomie. Bijvoorbeeld door middel van analyses van diverse economische scenario's, ramingen van mogelijke rendementen en inschattingen van risico’s die aan de beleggingsportefeuille zijn verbonden. Dit resulteert in een optimale beleggingsstrategie die helemaal is toegesneden op uw pensioenfonds. Na ontwikkeling en vaststelling van uw strategie kunnen we de optimale verdeling van uw vermogen bepalen.

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud