Optimale balans tussen uw pensioenvermogen en -verplichtingen

Asset Liability Management


Een goede basis voor uw beleggingsbeleid

Asset Liability Management (ALM) is een zeer waardevol hulpmiddel om de beste combinatie te zoeken van beleggingsbeleid, mate van indexatie en premiestelling van uw pensioenfonds. Het doorrekenen van uw vermogen en uw pensioenverplichtingen in verschillende scenario’s levert u zeer bruikbare inzichten op.

Bij Asset Liability Management kunt u uw pensioenvermogen (assets) en uw pensioenverplichtingen (liabilities) in verschillende scenario’s laten doorrekenen. Dit resulteert in een optimale combinatie van beleggingsbeleid, mate van indexatie en premiestelling voor uw pensioenfonds.

Een ALM-studie baseren we allereerst op uw voorkeuren ten aanzien van risico en rendement. Samen met de eisen van het Financieel Toetsingskader (FTK) en alle overige gegevens brengen we dit bijeen in één analyse. De rekenmodellen die we hierbij hanteren worden continu aangepast aan de dynamiek van de financiële markten.

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud