Een pensioenbelegger met oog voor de toekomst

Een goed en betaalbaar pensioen

    Wij zijn pensioengeldbeleggers. Onze ervaring, expertise en innovatieve kracht zetten we in om de pensioengelden van onze klanten en hun deelnemers op een kosteneffectieve manier te beleggen. Zo dragen wij bij aan een goed en betaalbaar pensioen, door een stabiel, duurzaam en lange termijn rendement te behalen bij verantwoorde risico’s.

Meest gelezen artikelen

Lagere pensioengrens slecht voor stelsel

Pensioenvoorziening is een collectief goed. Markten werken vaak best aardig, bij pensioenen toevallig niet, omdat we irrationeel zijn, omdat beleggingsbeloften oncontroleerbaar zijn en vanwege risicoselectie.

Next generation pensioenplanning

Het risicomanagement bij het opbouwen van pensioen komt steeds meer bij de consument te liggen. Zelfmanagement wordt daarbij belangrijk. In dit artikel wordt een nieuw model voor financiële planning voor risico’s in de levensloop beschreven. Hoe dit model te operationaliseren moet nader worden onderzocht.

Dubben over keuzevrijheid in pensioenzaken

Tijdens de nationale pensioendialoog mocht iedereen zijn zegje doen maar hoe betrouwbaar zijn die meningen? De wensen en meningen over keuzevrijheid in pensioenzaken moet men met de nodige voorzichtigheid betrachten.

Pensioenfondsen en deelnemers staan centraal


Onze missie als pensioengeldbelegger

Uw pensioenfonds en uw deelnemers staan centraal in ons denken en doen. We stellen alles in het werk om de ingelegde pensioengelden op een verantwoorde en kosteneffectieve manier te beleggen.

Dit is onze missie:

“Wij zijn pensioengeldbeleggers. Onze klanten en hun deelnemers staan centraal in ons denken en doen. Wij zetten al onze ervaring, expertise en innovatieve kracht in om de ingelegde pensioengelden op een verantwoorde en kosteneffectieve manier te beleggen.

Wij dragen bij aan een goed en betaalbaar pensioen voor de deelnemers van onze klanten, door een stabiel, lange termijn rendement te behalen bij verantwoorde risico’s.

Aan een duurzame wereld meewerken, maakt integraal onderdeel uit van ons beleggingsproces.”

Beleggingsovertuigingen


Onze visie op beleggen

Onze visie op beleggen hebben we voor u samengevat in een aantal beleggingsovertuigingen. Deze gaan bijvoorbeeld over het nemen van beleggingsrisico, risicospreiding, innovatie, actief en duurzaam beleggen. Ze vormen de basis voor het bereiken van uw doelen. Lees meer >

APG Asset Management


Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beheert APG Asset Management uw pensioenvermogen

Voor pensioenfondsen beleggen we circa 436 miljard euro (november 2016) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij draait het om de balans tussen rendement en risico. En om een stabiel beleid gericht op de lange termijn. Het resultaat: al 20 jaar een gemiddeld jaarlijks nominaal rendement van circa 7 procent. Lees meer >

Verantwoord beheer van uw pensioenvermogen


Een goed en betaalbaar pensioen voor huidige en komende generaties

Goede en betaalbare pensioenen voor de huidige en komende generaties, dat is waar wij ons op richten. Milieu- en sociale aspecten, evenals uitgangspunten voor goed ondernemingsbestuur, nemen we mee in alle investeringsbeslissingen. Lees meer >

Een vast aanspreekpunt


Onze klanten hebben een vast aanspreekpunt voor hun vermogensbeheer

Client Management is uw vaste aanspreekpunt binnen APG Asset Management. Deze financiële professionals zijn verantwoordelijk voor de implementatie van uw beleggingsbeleid en de begeleiding van al uw beleggingsprocessen. Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud