Een pensioenbelegger met oog voor de toekomst

Een goed en betaalbaar pensioen

    Wij zijn pensioengeldbeleggers. Onze ervaring, expertise en innovatieve kracht zetten we in om de pensioengelden van onze klanten en hun deelnemers op een kosteneffectieve manier te beleggen. Zo dragen wij bij aan een goed en betaalbaar pensioen, door een stabiel, duurzaam en lange termijn rendement te behalen bij verantwoorde risico’s.

Meest gelezen artikelen

APG stelt Wim Henk Steenpoorte aan als Chief Operations Officer (COO) a.i.

APG Groep (APG) maakt vandaag bekend dat Wim Henk Steenpoorte per 1 maart 2017 wordt aangesteld als COO ad interim. Wim Henk Steenpoorte zal als waarnemer de belangrijkste taken van Mark Boerekamp op zich nemen onder eindverantwoordelijkheid van bestuursvoorzitter Gerard van Olphen.

Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

APG maakt vandaag bekend dat Mark Boerekamp, Chief Operating Officer (COO), vertrekt als lid van de raad van bestuur van APG Groep (APG).

Hans Rademaker beoogd Chief Fiduciary Officer bij APG Asset Management

APG Asset Management is voornemens om Hans Rademaker te benoemen als Chief Fiduciary Officer (CFi). In deze rol, die nieuw is voor de organisatie, wordt Rademaker lid van de directie van APG Asset Management en gaat hij leidinggeven aan de nieuwe Fiduciaire afdeling.

Pensioenfondsen en deelnemers staan centraal


Onze missie als pensioengeldbelegger

Uw pensioenfonds en uw deelnemers staan centraal in ons denken en doen. We stellen alles in het werk om de ingelegde pensioengelden op een verantwoorde en kosteneffectieve manier te beleggen.

Dit is onze missie:

“Wij zijn pensioengeldbeleggers. Onze klanten en hun deelnemers staan centraal in ons denken en doen. Wij zetten al onze ervaring, expertise en innovatieve kracht in om de ingelegde pensioengelden op een verantwoorde en kosteneffectieve manier te beleggen.

Wij dragen bij aan een goed en betaalbaar pensioen voor de deelnemers van onze klanten, door een stabiel, lange termijn rendement te behalen bij verantwoorde risico’s.

Aan een duurzame wereld meewerken, maakt integraal onderdeel uit van ons beleggingsproces.”

Beleggingsovertuigingen


Onze visie op beleggen

Onze visie op beleggen hebben we voor u samengevat in een aantal beleggingsovertuigingen. Deze gaan bijvoorbeeld over het nemen van beleggingsrisico, risicospreiding, innovatie, actief en duurzaam beleggen. Ze vormen de basis voor het bereiken van uw doelen. Lees meer >

APG Asset Management


Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beheert APG Asset Management uw pensioenvermogen

Voor pensioenfondsen beleggen we circa 443 miljard euro (december 2016) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij draait het om de balans tussen rendement en risico. En om een stabiel beleid gericht op de lange termijn. Het resultaat: al 20 jaar een gemiddeld jaarlijks nominaal rendement van circa 7 procent. Lees meer >

Verantwoord beheer van uw pensioenvermogen


Een goed en betaalbaar pensioen voor huidige en komende generaties

Goede en betaalbare pensioenen voor de huidige en komende generaties, dat is waar wij ons op richten. Milieu- en sociale aspecten, evenals uitgangspunten voor goed ondernemingsbestuur, nemen we mee in alle investeringsbeslissingen. Lees meer >

Een vast aanspreekpunt


Onze klanten hebben een vast aanspreekpunt voor hun vermogensbeheer

Client Management is uw vaste aanspreekpunt binnen APG Asset Management. Deze financiële professionals zijn verantwoordelijk voor de implementatie van uw beleggingsbeleid en de begeleiding van al uw beleggingsprocessen. Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud