Een pensioenbelegger met oog voor de toekomst

Een goed en betaalbaar pensioen

    Wij zijn pensioengeldbeleggers. Onze ervaring, expertise en innovatieve kracht zetten we in om de pensioengelden van onze klanten en hun deelnemers op een kosteneffectieve manier te beleggen. Zo dragen wij bij aan een goed en betaalbaar pensioen, door een stabiel, duurzaam en lange termijn rendement te behalen bij verantwoorde risico’s.

Meest gelezen artikelen

Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?

In ‘Pensioen Topics’ geven vooraanstaande auteurs uit de pensioenwereld hun visie op het pensioencontract, de beleggingen, het bestuur en de governance. Jurre de Haan, Peter Gortzak en Alwin Oerlemans van APG hebben een bijdrage geleverd over pensioen in de toekomst.

LifeSight mede door APG dochter Inadmin, nu ook voor kleinere werkgevers

Door de samenwerking met APG-dochter Inadmin komt het product van LifeSight (voorheen Towers Watson PPI) ook binnen het bereik van kleinere bedrijven. LifeSight lift mee op de schaalvoordelen die APG-dochter Inadmin biedt. Annemiek Vollenbroek, bestuurder van LifeSight, en Inadmin-directeur Rik Douwes vertellen over hun samenwerking in LifeSight Magazine van 12 september.

Campus moet Heerlen verjongen

De ambities van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen zijn groots. Zo wil men honderd nieuwe bedrijven en start-ups, 2500 nieuwe banen en 1600 studenten aantrekken. De campus is een joint venture van pensioenbeheerder APG, Universiteit Maastricht en de provincie Limburg.

Pensioenfondsen en deelnemers staan centraal


Onze missie als pensioengeldbelegger

Uw pensioenfonds en uw deelnemers staan centraal in ons denken en doen. We stellen alles in het werk om de ingelegde pensioengelden op een verantwoorde en kosteneffectieve manier te beleggen.

Dit is onze missie:

“Wij zijn pensioengeldbeleggers. Onze klanten en hun deelnemers staan centraal in ons denken en doen. Wij zetten al onze ervaring, expertise en innovatieve kracht in om de ingelegde pensioengelden op een verantwoorde en kosteneffectieve manier te beleggen.

Wij dragen bij aan een goed en betaalbaar pensioen voor de deelnemers van onze klanten, door een stabiel, lange termijn rendement te behalen bij verantwoorde risico’s.

Aan een duurzame wereld meewerken, maakt integraal onderdeel uit van ons beleggingsproces.”

Beleggingsovertuigingen


Onze visie op beleggen

Onze visie op beleggen hebben we voor u samengevat in een aantal beleggingsovertuigingen. Deze gaan bijvoorbeeld over het nemen van beleggingsrisico, risicospreiding, innovatie, actief en duurzaam beleggen. Ze vormen de basis voor het bereiken van uw doelen. Lees meer >

APG Asset Management


Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beheert APG Asset Management uw pensioenvermogen

Voor pensioenfondsen beleggen we circa 441 miljard euro (juli 2016) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij draait het om de balans tussen rendement en risico. En om een stabiel beleid gericht op de lange termijn. Het resultaat: al 20 jaar een gemiddeld jaarlijks nominaal rendement van circa 7 procent. Lees meer >

Verantwoord beheer van uw pensioenvermogen


Een goed en betaalbaar pensioen voor huidige en komende generaties

Goede en betaalbare pensioenen voor de huidige en komende generaties, dat is waar wij ons op richten. Milieu- en sociale aspecten, evenals uitgangspunten voor goed ondernemingsbestuur, nemen we mee in alle investeringsbeslissingen. Lees meer >

Een vast aanspreekpunt


Onze klanten hebben een vast aanspreekpunt voor hun vermogensbeheer

Client Management is uw vaste aanspreekpunt binnen APG Asset Management. Deze financiële professionals zijn verantwoordelijk voor de implementatie van uw beleggingsbeleid en de begeleiding van al uw beleggingsprocessen. Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud