Verzuim- en re-integratiebeleid

Met de juiste aanpak kan het ziekteverzuim omlaag en een re-integratietraject soepel verlopen. In overleg met u ontwikkelt APG hiertoe een programma op maat voor uw bedrijf of sector. Ook kunnen we (de uitvoering van) bestaande ziekteverzuim- en re-integratiebeleid verbeteren.

We evalueren samen wat er al is, geven verbeteradviezen en nemen desgewenst de regie bij de uitvoering. Zo helpen we bijvoorbeeld organisaties een te hoog ziekteverzuim te verlagen of een vastgelopen re-integratietraject weer vlot te krijgen. 
Daarnaast verzorgen we interne workshops gericht op arbo- en verzuimbeleid. Denk aan het voeren van verzuimgesprekken voor leidinggevenden en het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie. Quick wins voor een gezond verzuimbeleid.

Contact

Heeft u nog een vraag? Stel deze gerust aan onze medewerkers.

045-5797813 of 045-5794876