Advisering omtrent mobiliteit en vitaliteit

Gezonde medewerkers zijn het kapitaal van uw organisatie; zij houden uw organisatie in beweging. Daarom is het van belang om te investeren in de vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van uw werknemers.

APG ondersteunt werkgevers met een combinatie van beleidsadvies en praktische tools zoals trainingen en scans. 

Met name voor onderwijs- en overheidssectoren is APG de sparringpartner, coach en (beleids)adviseur in vitaliteitmanagement en cultuurverandering. In overleg maken we een organisatiescan en ontwikkelen online toepassingen, praktische handboeken, voorbeeld(beleids)documenten en protocollen, en verzorgen we workshops.  

De zekerheid van actuele kennis en persoonlijke aandacht voor elke P&O professional: de socialezekerheidswijzer.nl

Toolkit generatiepact

Het generatiepact is een instrument om verjonging van het personeelsbestand van gemeenten te stimuleren. Het biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid vrijwillig minder te gaan werken. Daarmee krijgen zij meer vrije tijd, kan de gemeente besparen op de loonkosten, en kunnen nieuwe, jongere medewerkers in dienst worden genomen.

Dat vergroot de carrièremogelijkheden voor jongeren, maar ook de vitaliteit en mobiliteit van de medewerkers van de organisatie. 

Gemeenten stellen in overleg met het GO een generatiepact op dat past bij de organisatie, het personeelsbestand en het budget. De uitvoering hiervan is dan ook maatwerk en vergt actuele kennis van het sociale zekerhedenstelsel. Daarom heeft APG de speciale Toolkit generatiepact ontwikkeld waarmee we zowel werkgevers als werknemers ondersteunen.

De Toolkit generatiepact – complete ondersteuning bij de uitvoering:

    •    Advies over de doelstelling en bijpassende regeling
    •    Heldere kostenberekeningen voor o.a. diverse deelnamepercentages, salarissen en pensioenschade
    •    Inzicht in vitaliteit, werkdrukbeleving en werkplezier
    •    Aanbod van persoonlijk keuzepensioen om het inkomen op niveau te houden
    •    Vlekkeloze uitvoering inclusief voorlichting, helpdesk en communicatie

Meer informatie kunt u vinden in de factsheet generatiepact.