Administratie bij werkgeversdiensten

APG heeft jarenlange ervaring met de administratie van bovenwettelijke, wachtgeld, Individuele Naast Wettelijke en APPA-regelingen voor meerdere werkgevers in de publieke sector. Wij verzorgen de uitvoering van deze bijzondere uitkeringsregelingen én bieden maatwerk waar u of uw medewerker dat wenst.

Zo bent u als werkgever verzekerd van een vlekkeloze administratie met oog voor innovatie. Met onze self-service-faciliteiten regelt de uitkeringsgerechtigde zelf de aanvraag van A tot Z online. Wij zorgen voor het controleren en correct administreren van de rechten, het tijdig incasseren van de premies en betalen van de uitkeringen. Ook voert APG individuele en maatwerkregelingen uit, mits deze passen binnen de uitvoeringskaders.   

Uitvoering van wachtgeld en bovenwettelijke regelingen (BWW)

De uitvoering van pensioen- en wachtgeldregelingen heeft juridische, financiële, administratieve en beleidsmatige consequenties. Het uitzoek- en regelwerk is een zware belasting voor uw organisatie en kost aanpassing van de systemen. Het uitbesteden hiervan aan APG ontlast uw organisatie, zorgt voor meer zekerheid, en meer rust en tijd voor uw kernactiviteiten. 

Meer over mijn BWW

Lees verder

De pensioen- en uitkeringsuitvoering voor bestuurders in vertrouwde handen

De Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) regelt de pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers en hun nabestaanden, evenals de uitkeringen voor voormalige politieke ambtsdragers. Voorzieningen die nauwkeurig en efficiënt uitgevoerd moeten worden. APG verzorgt al geruime tijd de uitvoering van de APPA-regelingen voor provincies, waterschappen, gemeenten, ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden. 

Meer over mijn APPA

Lees verder

Controle en handhaving

Bij APG staat rechtmatigheid voorop bij het bepalen en uitvoeren van de diverse uitkeringen. Zorgvuldigheid, controle evenals het helder maken en handhaven van rechten en plichten zijn dan ook een integraal onderdeel van onze processen.

Bij APG staat rechtmatigheid voorop bij het bepalen en uitvoeren van de diverse uitkeringen. Zorgvuldigheid, controle evenals het helder maken en handhaven van rechten en plichten zijn dan ook een integraal onderdeel van onze processen. Zo verifiëren wij bij een uitkeringsaanvraag het recht op, de duur en de hoogte, en wijzen we bij toekenning de uitkeringsgerechtigden op hun rechten en plichten, zoals sollicitatieplicht en inschrijving UWV werkbedrijf. Omdat het vaststellen van een uitkering een continu proces is, hebben wij onze organisatie hierop ingericht. We monitoren actief - denk aan een maandelijks ‘verslag werk en inkomen’, handhaving van de sollicitatieplicht en beheer van eigen bedrijf bij een ZZP'er - en grijpen direct in waar nodig.