Voortbouwen op wat eerder in gang is gezet

Vermogensbeheerders kunnen een belangrijke rol spelen om de wereld in een richting te sturen die duurzaam is, ook op de lange termijn. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee waaraan we samen met onze klanten op de juiste manier invulling willen geven.

Als belegger van pensioenvermogen is het natuurlijk onze eerste taak om te zorgen voor prima rendementen die onze klanten in staat stellen om hun deelnemers   en gepensioneerden te voorzien van een goed pensioen. Maar onze verantwoordelijkheid reikt verder.

Onze klanten zijn voorlopers in verantwoord beleggen die serieus nadenken over mogelijkheden om verder te innoveren. Onze grootste klant heeft vorig jaar gekozen voor een ambitieuze aanpak met duidelijke, meetbare doelstellingen: meer duurzame beleggingen, meer beleggingen in hernieuwbare energie en een lagere CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille.

Voor de implementatie van dat vernieuwde beleid zullen we niet alleen moeten werken aan nieuwe systemen en processen maar kunnen we gelukkig ook voortbouwen op een manier van werken die we eerder al in gang hebben gezet, met mensen die beschikken over de juiste capaciteiten.

Al een aantal jaren zoeken we wereldwijd naar beleggingen die niet alleen interessant zijn vanuit het perspectief van risico en rendement maar die ook bijdragen aan oplossingen voor de sociale en maatschappelijke vraagstukken waarop de wereld een antwoord moet zien te vinden zoals klimaatverandering, wateroverlast en watertekort, gebrekkige toegang tot gezondheidszorg
en goed onderwijs.

Verder maken we bewust gebruik van onze mogelijkheden als actieve belegger om te bevorderen dat bedrijven handelen in lijn met de internationale standaarden voor verantwoord ondernemerschap met voldoende aandacht voor mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en het tegengaan van corruptie.

Omdat we doordrongen zijn van het belang van een goed functionerend en duurzaam financieel systeem, dat de reële economie en de mensen die daarin actief zijn op de best mogelijke manier kan ondersteunen, dragen wij bij aan de ontwikkeling van adequaat beleid en breed gedragen standaarden die dat bevorderen.

In 2015 hebben we hier op verschillende manieren invulling aan gegeven. Hoe we dat hebben gedaan en met welk resultaat, leest u in dit verslag.

Eduard van Gelderen

CIO APG Groep en CEO APG Asset Management

APG beleggingen met hoge duurzaamheidswaarde

Aantal gesprekken met bedrijven naar onderwerp

Stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen

Afname van de milieuvoetafdruk van onze vastgoedbeleggingen

920.000 megawatt

Een energiebesparing ter grootte van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van alle inwoners van de stad Utrecht

140.000 auto's

Minder broeikasgassen, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 140.000 auto's (350 miljoen CO2)

1.668 olympische zwembaden

Een waterbesparing met een omvang van 1.688 olympische zwembaden (4,2 miljard liter)

406 miljard

Totaal belegd vermogen (begin 2015)

997 miljoen

Beleggingen in green bonds

2,5 miljard

APG wil de beleggingen in hernieuwbare energie verdubbelen naar 2 miljard

38 miljard

Beleggingen met een hoge duurzaamheids-waarde

4400

Aandeelhoudersvergaderingen waar we vertegenwoordigd waren

199

Beursgenoteerde bedrijven waarmee contact was over ESG

19

Aantal bedrijven op onze uitsluitingslijst

25 %

Afname CO2-voetafdruk van de aandelen-beleggingen