Publicaties

Corporate Governance Raamwerk
APG is actief op het gebied van corporate governance (goed ondernemingsbestuur) omdat we ons bewust zijn van onze rechten en verantwoordelijkheden als aandeelhouder en (mede-)eigenaar van ondernemingen.
AM View, jaargang 10, nummer 1, januari 2019
'Oplopende risico, oplopende vergoeding'
Wat is het fijn om Amerikaan te zijn, of althans een belegger die in Amerikaanse dollars wordt afgerekend. Al drie jaar lang is de risicovrije rente positief en loopt die vergoeding op, en vanaf het derde kwartaal van 2018 ontving je zelfs meer dan 2%. Om een portefeuille met een verwacht rendement van 5% te halen hoef je niet langer al je geld in aandelen te stoppen maar kun je met een kwart minder toe (rekenend met een risicopremie op zakelijke waarden van 3,5%). Iemand uit de eurozone heeft die luxe niet: geld risicovrij wegzetten kost geld. Hij moet dus haast wel zakelijke waarden kopen, zakelijke waarden die de Amerikaanse belegger net van de hand doet.

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta. AM View wil bestuurders en adviseurs van pensioenfondsen ondersteunen in control te zijn. Daarbij geldt dat de wijze waarop deze visie uiteindelijk in het beleggingsbeleid wordt vertaald, mede zal afhangen van de inhoud van het geldende beleggingsmandaat.