Publicaties

AM View, jaargang 9, nummer 4, oktober 2018
'10 jaar verder'
Je zou met al die terugblikken bijna vergeten dat de val van Lehman niet het begin van de wereldwijde financiële crisis was. Lehman was voor de bancaire sector eerder het dieptepunt, na de ondergang van onder meer een Britse hypotheekbank, Amerikaanse sub-prime krediet- verschaffers, Spaanse projectontwikkelaars en enkele hedgefondsen, en na ingrepen van toezichthouders bij banken, brokers, verzekeraar AIG en de hypotheek- reuzen Fanny Mae en Freddy Mac. Ongebreidelde kredietverlening, grote onevenwichtigheden in looptijd en liquiditeit tussen investeringen en financiering, en een exploderend schaduwbanksysteem waren enkele van de oorzaken van de crisis die ook het lot van Lehman beslechtte.

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta. AM View wil bestuurders en adviseurs van pensioenfondsen ondersteunen in control te zijn. Daarbij geldt dat de wijze waarop deze visie uiteindelijk in het beleggingsbeleid wordt vertaald, mede zal afhangen van de inhoud van het geldende beleggingsmandaat.
Verslag Verantwoord Beleggen 2017
De beleggingen van APG die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn in 2017 toegenomen tot €55,3 miljard. Vandaag publiceren we als APG ons Verslag Verantwoord Beleggen 2017, waarin we voor het eerst weergeven hoeveel van onze beleggingen die we namens onze klanten doen, bijdragen aan zaken als armoedebestrijding, goed onderwijs en betaalbare en schone energie. Lees voor meer informatie hierover en over onze andere stappen op het gebied van verantwoord beleggen ons Verslag Verantwoord Beleggen 2017.