De kern van elk Generatiepact: het arrangement

Een generatiepact wordt vaak weergegeven in 3 getallen. Bijvoorbeeld 60-80-100. Het eerste getal geeft het percentage aan dat de werknemer minimaal blijft werken, het tweede staat voor het percentage loon dat de werknemer daarbij ontvangt en het derde getal staat voor het percentage pensioenopbouw. Het arrangement 60-80-100 geeft dus aan dat de werknemer minimaal 60% blijft werken tegen 80% salaris met een pensioenopbouw van 100%. 

De drie getallen variëren per generatiepact, de onderliggende keuzes bieden allerlei mogelijkheden: over de minimale leeftijd om gebruik te kunnen maken van de regeling, over de omvang van de werktijdvermindering en over de mate waarin de inkomensgevolgen worden gecompenseerd.